Aktualności

Zasady funkcjonowania Biblioteki WTiICH 24.03.2021 13:26

Biblioteki działają w trybie stacjonarnym na zasadzie wypożyczalni

Brak jest możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu oraz komputerów.

Informujemy, że:

  •  wznowiona zostaje możliwość składania zamówień w systemie Aleph (format:  pdf, rozmiar:  574 KB),
  • polecamy usługi zdalne: informacja telefoniczna 91 449-45-33 (Stara Chemia), 91 449-48-46 (Nowa Chemia),
  • e-mail: bibliotekawtiich@zut.edu.pl, skanowanie materiałów informacyjnych,
  • prosimy o korzystanie z e-zasobów bibliotek
  • Obowiązujące zalecenia sanitarne:

  • W pomieszczeniu Biblioteki może przebywać jednocześnie 1 użytkownik
  • Każdy użytkownik przychodzący do Biblioteki zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust
  • Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce