Aktualności

EndNote 08.02.2019 08:40

 EndNote Web jest programem służącym do tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową. Najważniejsze funkcje programu: łatwe i szybkie tworzenie biblioteki opisów bibliograficznych przenoszonych automatycznie i dowolnie grupowanych w folderach tematycznych; ręczne tworzenie opisów; dołączanie do biblioteki pełnych tekstów artykułów jako załączniki, tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w trakcie pisania pracy w edytorach Microsoft Word, Apache Open Office; dobór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego zgodnego z wybranym stylem i tworzenie własnego stylu oraz możliwość zmiany formatu cytowani na każdym etapie tworzenia publikacji; dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami; przeszukiwanie baz danych i katalogów online. 

plik do pobrania