Nowości

Nowości - Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

 • Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów / Andrzej Flaga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. Sygnatura: IIc-362
 • Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów / Jacek Chróścielewski, Magdalena Rucka, Wojciech Witkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019. Sygnatura: IIc-360
 • Termodynamika : pomiary / praca naukowa pod redakcją naukową Pawła Gawlika, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. Sygnatura: IIf-143
 • Podstawy materiałoznawstwa / pod redakcją Marii Głowackiej i Andrzeja Zielińskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019. Sygnatura: VII-105
 • Wentylacja awaryjna obiektów budowlanych / Dorota Brzezińska, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019. Sygnatura: XI-499
 • Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim: IMDG Code (Kodeks IMDG) / Karolina Kołdys, Gdańsk: ODDK Spółka z o.o. Spółka komandytowa, 2019. Sygnatura: XVd-290
 • Systemy przewozowe: problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie / Dariusz Pyza, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019. Sygnatura: XVd-283
 • Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Piotr Goruk-Górski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva-Rerum, 2019. Sygnatura: XVd - 292 
 • Polski transport samochodowy ładunków / redakcja naukowa Zdzisław Kordel, Warszawa: CeDeWu, 2019. Sygnatura: XVd-287
 • Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski / Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2019. Sygnatura: XVI-126+CD
 • Bezpieczeństwo na jachtach żaglowych i motorowych: podręcznik RYA / Keith Colwell, Warszawa: Wydawnictwo Nautica, 2019. Sygnatura: XVI-124
 • Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych / Juliusz Engelhardt, Warszawa: CeDeWu, 2019. Sygnatura: XVII-402 
 • Wprowadzenie do inżynierii logistyki / Bogumił Stęplewski, Warszawa: Difin, 2019. Sygnatura: XVIIa-183
 • Dokumentacja logistyczna: uwarunkowania techniczno-organizcyjne i ekonomiczne / Tomasz Rokicki, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2019. Sygnatura: XVIIa-186
 • Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku Flexsim / Ireneusz Kac, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. Sygnatura: XVIIa-188
 • Logistyka w sektorze publicznym / Sabina Kauf, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Sygnatura: XVIIa-179
 • Obsługa magazynów SPL.01: podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, magazynier-logistyk Cz. 1 / Anna Rożej i inni, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019. Sygnatura: XVIIa-185/1
 • Obsługa magazynów SPL.01: podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, magazynier-logistyk Cz. 2 / Andrzej Kij i inni, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019. Sygnatura: XVIIa-185/2