Struktura i pracownicy

Oddział Bibliotek Specjalistycznych

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

mgr Kamila Gudan, kustosz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki

e-mail: Kamila.Gudan@zut.edu.pl

tel. 91 449 61 19