Nowości

Nowości 2019

 • Dieta seniora, Ewa Jarosz. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/364
 • Zespół jelita drażliwego : dyspepsja, Janusz Krzyżowski. Medyk, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/363
 • Żywienie w sporcie, Dan Benardot ; red. nauk. wydania polskiego Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Zbigniew Szyguła. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, Sygn. 2:  II/362
 • Dietetyka kliniczna, red. nauk. Marian Grzymisławski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/361
 • Dietetyka sportowa, red. nauk. Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak ; autorzy Zbigniew Bartuzi [i 61 pozostałych]. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/360
 • Żywieniowa profilaktyka zwyrodnienia plamki żółtej oka (AMD), Joanna Wyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodnicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, Sygn. 2:  II/359
 • Metodologia badań żywieniowych : przewodnik do ćwiczeń, Robert Gajda, Anna Broniecka.  Wydawnictwo AWF, Wrocław 2018, Sygn. 2:  II/358
 • Diagnostyka bakteriologiczna, red. nauk. Eligia M. Szewczyk. Wydanie 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Sygn. 2:  XXII/67
 • Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia, red. nauk. Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, Sygn. 2:  III/109
 • Zioła w medycynie : choroby układu krążenia, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski. PZWL, Warszawa 2019, Sygn. 2:  III/108
 • Atlas rolny : dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna, red. Ewa Jakubowska-Lorenz, Christine Chemnitz, Christian Rehmer.  Fundacja im. Heinricha Bölla : Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2019, Sygn.: N-SPEC.1379
 • Mikrokapsułkowanie oleju z nasion amarantusa w mikrożelowanych matrycach białkowo-sacharydowych, Fabian Julian Dajnowiec ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019, Sygn.: N.1368
 • Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa w przemyśle spożywczym, pod redakcją Ewy Domian i Andrzeja Lenarta. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, Sygn.:  N.1376
 • Zasady projektowania technologicznego zakładów przetwórstwa spożywczego, Jarosław Diakun. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2018, Sygn:  N.1367
 • Fizjologia żywienia, red. nauk. Hanny Krauss. PZWL, Warszawa 2019, Sygn.2 :  I/139
 • Konturek fizjologia człowieka, red. nauk. Tomasz Brzozowski. Wydanie 3. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, Sygn.2:   I/138
 • Oleje roślinne i przeciwutleniacze naturalne jako składniki kształtujące jakość wędlin podrobowych typu pasztetowa, Agnieszka Bilska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019,

  Sygn.:  N.1364

 • Wrażliwość smakowa oraz postawy osób starszych wobec żywności, ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej, Anna Jędrusek-Golińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019, Sygn.: N.1363
 • Długotrwałe efekty stosowania diety odchudzającej w autorskiej modyfikacji u pacjentów po zabiegu wprowadzenia balonu żołądkowego, Edyta Balejko. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2019, Sygn.:  N.1362, N-V.13772
 • Kształtowanie jakości żywności : wybrane zagadnienia, redakcja naukowa Maria Małecka i Urszula Samotyja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018, Sygn.2 :  X/40
 • Urzędowa kontrola żywności : teoria i praktyka, redakcja naukowa Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, Sygn. 2:  V/78
 • Technologia przetwórstwa mięsa, Adam Olszewski. Wydanie 2 uaktualnione. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2017, Sygn. 2:  XII/75
 • Analiza właściwości wybranych bakteriocyn klasy IIa uzyskanych w układach heterologicznych, Agnieszka Olejnik-Schmidt. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019, Sygn.: N.1359
 • Wpływ technologii minimalnego przetwarzania na jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zawartość związków biologicznie aktywnych w jarmużu (Brassica oleracea L. var. acephala DC.), Róża Biegańska-Marecik. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019. Sygn.: N.1358
 • Żywienie w sporcie : kompletny przewodnik, Anita Bean ; przełożyła Ewa Wojtczak. Wyd. 3. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań  2019, Sygn.2:  II/357