Nowości

Nowości w Bibliotece WNoŻiR

 • Dieta flexi w insulinoodporności : twoja droga do wega, Magdalena Makarowska, Dominika Musiałowska. Wydanie I. Wydawnictwo Feeria, Łódź 2020, Sygn.2:   II/372
 • Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne, Stanisław J. Konturek, Aleksandra Szlachcic.  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków cop. 2010, Sygn.2:   I/141
 • Badania sensoryczne w ocenie jakości produktów, Urszula Samotyja, Maria Sielicka-Różyńska, Inga Klimczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo UEP, Poznań 2020, Sygn.:2  X/41
 • Inżynieria produkcji żywności - zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Dorota Klensporf-Pawlik, Wojciech Zmudziński ; autorzy Anna Dankowska, Iwona Jasińska Kuligowska, Dorota Klensporf-Pawlik, Inga Klimczak, Urszula Samotyja, Maria Sielicka-Różyńska, Wojciech Zmudziński ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo UEP, Poznań 2020, Sygn.2:  X/42
 • Podstawy analizy i oceny jakości żywności : skrypt do ćwiczeń, pod redakcją Teresy Fortuny ; Małgorzata Bączkowicz, Teresa Fortuna, Lesław Juszczak, Joanna Sobolewska-Zielińska. Wydanie 3 poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2018, Sygn.2:  X/43
 • Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych, Józef Gorzelany, Mariusz Rudy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, Sygn.2:  X/44
 • Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie, Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, Sygn.2:   XXII/70
 • Produkcja rolnicza a bezpieczna żywność - wybrane aspekty, Cezary A. Kwiatkowski, Elżbieta Harasim. wydano nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego "Spatium", Radom 2019, Sygn.:   N.1414
 • Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich : materiały konferencyjne, Ustroń, 11-14 lutego 2020, Instytut Zootechniki. Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie [4 pozostałe]. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Kraków, Szczecin 2020, Sygn.:   N.1420
 • Optymalne żywienie w sporcie : dieta dostosowana do dyscypliny sportu, Wolfgang Friedrich ; tłumaczenie: Agata Janiszewska ; redakcja naukowa Joanna Wyka. Wydanie pierwsze polskie. MedPharm Polska, Wrocław 2020, Sygn.2:  II/369
 • Fizjologia zwierząt i człowieka, pod redakcją Danuty Lewandowskiej, Jolanty Orzeł-Gryglewskiej i Edyty Jurkowlaniec ; autorzy Andrzej Broman [i 14 pozostałych] ; Wydział Biologii. Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Uniwersytet Gdański. Wydanie trzecie poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, Sygn.2:  I/140
 • Produkty nowej generacji : wybrane zagadnienia, pod redakcją Aleksandry Badory, Leszka Woźniaka. Difin, Warszawa 2019, Sygn.:  N.1404
 • Biotechnologia w przemyśle spożywczym : konspekt wykładów dla studentów kierunku biotechnologia, Jerzy Kortz, Józefa Gardzielewska, Szczecin 2002, Sygn.2:  VI/78
 • Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska : LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 18-20 września 2019, Szczecin, redakcja merytoryczna: Piotr Guliński [i 9 pozostałych]. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2019, Sygn.2:  XIX/112
 • Enzymologia : podstawy, Sławomir Strumiło, Adam Tylicki. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020, Sygn.2:  XXIV/31

  Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, Mieczysław K. Błaszczyk, Agata Goryluk-Salmonowicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, Sygn.2:  XXII/69

 • Ekonomiczne problemy fałszowania żywności : instrumenty przeciwdziałania, Aleksandra Kowalska. Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, Sygn.2:  V/80
 • Dieta w chorobach autoimmunologicznych : co jeść, by czuć się lepiej?,  redakcja naukowa Mirosława Gałęcka ; autorki Anna Bartnicka, Katarzyna Drews-Raczewska, Joanna Dronka-Skrzypczak, Mirosława Gałęcka, Zuzanna Łukaszewicz ; Instytut Mikroekologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn.2:  II/371
 • Wege : dieta roślinna w praktyce, Iwona Kibil ; redakcja naukowa Danuta Gajewska. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020, Sygn.2:  II/370
 • Choroby mięczaków i skorupiaków podlegające obowiązkowi zwalczania : praca zbiorowa, pod red.: Andrzeja Szwedy, Andrzeja K. Siwickiego, Elżbiety Terech-Majewskiej. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Sródlądowego, Olsztyn 2011, Sygn.2  : XV/231, XV/232
 • Żywność wzbogacona i nutraceutyki, red. Piotr Gębczyński, Grażyna Jaworska. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków 2009, Sygn.2:  IX/48
 • DNA żywienia : dlaczego twoje geny kochają tradycyjne pożywienie, Catherine Shanahan, Luke Shanahan. Galaktyka, Łódź 2019, Sygn.2:  II/366, II/367
 • Geografia społeczno-gospodarcza Polski , red. nauk. Henryk Rogacki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Sygn.2:  V/79
 • Podstawy żywienia i gastronomii hotelowej, Krystyna Kopeć, Witold Ignatowski. First Business College Prywatne Policealne Studium Handlowe, Warszawa 1994, Sygn.2:  II/368
 • Wirusologia, redakcja naukowa Anna Goździcka-Józefiak. Wydanie I, dodruk I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Sygn.2:   XXII/68
 • Biologiczne podstawy jakości żywności, Izabela Steinka. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Gdynia 2003, Sygn.:  N.1384
 • Propedeutyka żywienia , Ewa Babicz-Zielińska. Wyd. 2 popr. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2002, Sygn.2 :  II/365
 • Dieta seniora, Ewa Jarosz. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/364
 • Zespół jelita drażliwego : dyspepsja, Janusz Krzyżowski. Medyk, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/363
 • Żywienie w sporcie, Dan Benardot ; red. nauk. wydania polskiego Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Zbigniew Szyguła. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, Sygn. 2:  II/362
 • Dietetyka kliniczna, red. nauk. Marian Grzymisławski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/361
 • Dietetyka sportowa, red. nauk. Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak ; autorzy Zbigniew Bartuzi [i 61 pozostałych]. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/360
 • Żywieniowa profilaktyka zwyrodnienia plamki żółtej oka (AMD), Joanna Wyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodnicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, Sygn. 2:  II/359
 • Metodologia badań żywieniowych : przewodnik do ćwiczeń, Robert Gajda, Anna Broniecka.  Wydawnictwo AWF, Wrocław 2018, Sygn. 2:  II/358
 • Diagnostyka bakteriologiczna, red. nauk. Eligia M. Szewczyk. Wydanie 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Sygn. 2:  XXII/67
 • Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia, red. nauk. Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, Sygn. 2:  III/109
 • Zioła w medycynie : choroby układu krążenia, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski. PZWL, Warszawa 2019, Sygn. 2:  III/108
 • Atlas rolny : dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna, red. Ewa Jakubowska-Lorenz, Christine Chemnitz, Christian Rehmer.  Fundacja im. Heinricha Bölla : Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2019, Sygn.: N-SPEC.1379
 • Mikrokapsułkowanie oleju z nasion amarantusa w mikrożelowanych matrycach białkowo-sacharydowych, Fabian Julian Dajnowiec ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019, Sygn.: N.1368
 • Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa w przemyśle spożywczym, pod redakcją Ewy Domian i Andrzeja Lenarta. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, Sygn.:  N.1376
 • Zasady projektowania technologicznego zakładów przetwórstwa spożywczego, Jarosław Diakun. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2018, Sygn:  N.1367
 • Fizjologia żywienia, red. nauk. Hanny Krauss. PZWL, Warszawa 2019, Sygn.2 :  I/139
 • Konturek fizjologia człowieka, red. nauk. Tomasz Brzozowski. Wydanie 3. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, Sygn.2:   I/138
 • Oleje roślinne i przeciwutleniacze naturalne jako składniki kształtujące jakość wędlin podrobowych typu pasztetowa, Agnieszka Bilska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019,

  Sygn.:  N.1364

 • Wrażliwość smakowa oraz postawy osób starszych wobec żywności, ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej, Anna Jędrusek-Golińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019, Sygn.: N.1363