Nowości

Nowości 2019, 2020

 • Choroby mięczaków i skorupiaków podlegające obowiązkowi zwalczania : praca zbiorowa, pod red.: Andrzeja Szwedy, Andrzeja K. Siwickiego, Elżbiety Terech-Majewskiej. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Sródlądowego, Olsztyn 2011, Sygn.2  : XV/231, XV/232
 • Żywność wzbogacona i nutraceutyki, red. Piotr Gębczyński, Grażyna Jaworska. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków 2009, Sygn.2:  IX/48
 • DNA żywienia : dlaczego twoje geny kochają tradycyjne pożywienie, Catherine Shanahan, Luke Shanahan. Galaktyka, Łódź 2019, Sygn.2:  II/366, II/367
 • Geografia społeczno-gospodarcza Polski , red. nauk. Henryk Rogacki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Sygn.2:  V/79
 • Podstawy żywienia i gastronomii hotelowej, Krystyna Kopeć, Witold Ignatowski. First Business College Prywatne Policealne Studium Handlowe, Warszawa 1994, Sygn.2:  II/368
 • Wirusologia, redakcja naukowa Anna Goździcka-Józefiak. Wydanie I, dodruk I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Sygn.2:   XXII/68
 • Biologiczne podstawy jakości żywności, Izabela Steinka. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Gdynia 2003, Sygn.:  N.1384
 • Propedeutyka żywienia , Ewa Babicz-Zielińska. Wyd. 2 popr. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2002, Sygn.2 :  II/365
 • Dieta seniora, Ewa Jarosz. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/364
 • Zespół jelita drażliwego : dyspepsja, Janusz Krzyżowski. Medyk, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/363
 • Żywienie w sporcie, Dan Benardot ; red. nauk. wydania polskiego Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Zbigniew Szyguła. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, Sygn. 2:  II/362
 • Dietetyka kliniczna, red. nauk. Marian Grzymisławski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/361
 • Dietetyka sportowa, red. nauk. Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak ; autorzy Zbigniew Bartuzi [i 61 pozostałych]. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, Sygn. 2:  II/360
 • Żywieniowa profilaktyka zwyrodnienia plamki żółtej oka (AMD), Joanna Wyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodnicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, Sygn. 2:  II/359
 • Metodologia badań żywieniowych : przewodnik do ćwiczeń, Robert Gajda, Anna Broniecka.  Wydawnictwo AWF, Wrocław 2018, Sygn. 2:  II/358
 • Diagnostyka bakteriologiczna, red. nauk. Eligia M. Szewczyk. Wydanie 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Sygn. 2:  XXII/67
 • Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia, red. nauk. Joanna Gromadzka-Ostrowska ; autorzy Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz, Joanna Myszkowska-Ryciak, Tomasz Królikowski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, Sygn. 2:  III/109
 • Zioła w medycynie : choroby układu krążenia, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski. PZWL, Warszawa 2019, Sygn. 2:  III/108
 • Atlas rolny : dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna, red. Ewa Jakubowska-Lorenz, Christine Chemnitz, Christian Rehmer.  Fundacja im. Heinricha Bölla : Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2019, Sygn.: N-SPEC.1379
 • Mikrokapsułkowanie oleju z nasion amarantusa w mikrożelowanych matrycach białkowo-sacharydowych, Fabian Julian Dajnowiec ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019, Sygn.: N.1368
 • Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa w przemyśle spożywczym, pod redakcją Ewy Domian i Andrzeja Lenarta. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, Sygn.:  N.1376
 • Zasady projektowania technologicznego zakładów przetwórstwa spożywczego, Jarosław Diakun. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2018, Sygn:  N.1367
 • Fizjologia żywienia, red. nauk. Hanny Krauss. PZWL, Warszawa 2019, Sygn.2 :  I/139
 • Konturek fizjologia człowieka, red. nauk. Tomasz Brzozowski. Wydanie 3. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, Sygn.2:   I/138
 • Oleje roślinne i przeciwutleniacze naturalne jako składniki kształtujące jakość wędlin podrobowych typu pasztetowa, Agnieszka Bilska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019,

  Sygn.:  N.1364

 • Wrażliwość smakowa oraz postawy osób starszych wobec żywności, ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej, Anna Jędrusek-Golińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2019, Sygn.: N.1363