Struktura i pracownicy

ODDZIAŁ BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Renata Szadkowska, starszy bibliotekarz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki

tel. 091 449 62 27 mail: remar@zut.edu.pl