Nowości

GRUDZIEŃ 2021

 • ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną: poradnik dla instalatorów / Henryk Łotocki -- Krosno: KaBe, 2021.

            Sygnatura 2: Xa-404

 • Instalacje fotowoltaiczne: teoria i praktyka od pomysłu do realizacji / Bogdan Szymański -- Kraków: GlobEnergia,  2021.

           Sygnatura 2: Xa-403

 • Postępy w fotowoltaice/ Katarzyna Znajdek, Maciej Sibiński -- Warszawa: PWN, 2021.

            Sygnatura 2: Xa-402

 • Systemy fotowoltaiczne i słoneczne systemy grzewcze: praktyczny poradnik instalatora / Marcin Dębowski, Adam Luberański, Marcin Michalski, Andrzej Petrukanec, Piotr Polewka -- Wrocław: Atum, 2021.

           Sygnatura 2: Xa-405

 • Technologie energetyczne / Tadeusz Chmielniak -- Warszawa: PWN, 2021.

            Sygnatura 2: Xa-407

 • Ogrody szkolne w Polsce międzywojennej / Joanna Dudek-Klimiuk -- Wrocław: Semper, 2021.

           Sygnatura 2: XXVIIIa-373

 • Obłędne ogrody: idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołu szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku / Anna Staniewska -- Kraków: Wydawnictwo PK, 2021.

          Sygnatura 2: XXVIIIIa-372

 • Energetyczno-środowiskowe problemy rozdrabniania biomateriałów / Weronika Kruszelnicka -- Bydgoszcz:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 2021.

           Sygnatura 2: Vf-1326

 • Permakultura w ogrodzie: miesiąc po miesiącu / Damien Dekarz -- Lutynia: Purana, 2021.

            Sygnatura 2: VIIb-168

 • Zwalczanie chwastów jednoliściennych / Adam Paradowski -- Myślęcinek: Apra, 2021.

            Sygnatura 2: VIIc-90

 • Przystosowanie roślin do środowiska / Dorota Richter, Anna Koszelnik-Leszek, Mirosława Pietryka, Magda Podlaska -- Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2021.

           Sygnatura 2: IVf-108

 • Profesjonalne wapnowanie: [przyczyny zakwaszania, regulacja odczynu, stosowanie wapnia] / pod red. Krzysztofa Wróblewskiego i Pawła Kuroczyckiego -- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, [2021].

           Sygnatura 2: XIIIa-357

 • Dereń jadalny (Cornus mas L.) / Iwona Szot -- Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, 2021.

            Sygnatura 2: VIIId-130

 • Niektóre mało znane warzywa z Chin do uprawy w Polsce / Roman Hołubowicz -- Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy, 2021.

             Sygnatura 2: VIIIc-124

 • 50 najpopularniejszych jadalnych roślin dziko rosnących: sposób korzystania z różnych części roślin, przepisy kulinarne, właściwości lecznicze i kalendarz zbiorów / Steffen Guido Fleischhauer, Astrid SuBmuth -- Białystok: Vital, 2021.

           Sygnatura 2: VIIIf-122

 • Choroby truskawki / Karolina Felczak-Konarska -- Kraków: Plantpress, 2021.

             Sygnatura 2: VIIId-131

 • Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych: rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego  / pod red. naukową J.Łabętowicza i W.Stępnia -- Kielce: SGGW&Fundacja Pro Civis, 2021.

           Sygnatura 2: VId-188

 • Przeciwdziałanie suszy: retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski / Jarosław Gryz, Sławomir Gromadzki -- Warszawa: PWN, 2021.

            Sygnatura 2: VIa-109

 • Przewodnik do oznaczania badań biologii populacji roślin / Krystyna Falińska -- Warszawa: PWN, 2021.

            Sygnatura 2: Ig-52 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Jak prowadzić ekoogród / Martyna Walerowicz -- Klecza Dolina: Bee&Honey, 2021.

           Sygnatura 2: XXVIIIa-371

 • Wilgotność gleby: metodyczny aspekt badań rolniczych / Lech Gałęzewski -- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2021.

            Sygnatura 2: XIIIa-358

 • Pojazdy rolnicze: budowa i obsługa techniczna / Zdzisław Chomik -- Lublin: Libropolis, 2021.

            Sygnatura: Vf-1325

 • Ekologia molekularna / Joanna Feeland -- Warszawa: PWN, 2021.

            Sygnatura 2: IX-358

 • Winoogrodnictwo / praca zbiorowa pod red. Macieja Gąstoła -- Kraków: Plantpress, 2021.

            Sygnatura 2: XXIVa-137

 • Odpady niebezpieczne: przepisy i codzienność / Wiktoria Sobczyk -- Kraków: Wydawnictwo AGH, 2021.

            Sygnatura 2: VId-185

 • Usuwanie odpadów / Marek Górski -- Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

             Sygnatura 2: VId-186

 • Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi / Wojciech Lutek -- Lublin: UMCS, 2021.

            Sygnatura 2: VId-187

 • Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce / Paulina Szyja -- Warszawa: Difin, 2021.

             Sygnatura 2: Xa-406

 • Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych / Lidia Dąbrowska, Beata Karwowska, Agata Rosińska, Elżbieta Sperczyńska -- Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2021.

            Sygnatura 2: VIc-159

 • Konflikty ekologiczne / Marek Dutkowski -- Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021.

            Sygnatura 2: IX-357

 • Podstawy obliczeń turbin wiatrowych i wodnych / Dawid Taler, Kazimierz Rup -- Warszawa: PWN, 2021.

           Sygnatura 2: Xa-400

 • Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne / Maciej Sibiński, Katarzyna Znajdek -- Warszawa: PWN, 2021.

            Sygnatura 2: Xa-399

 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych / Zbigniew Lubośny -- Warszawa: PWN, 2021.

           Sygnatura 2: Xa-398