Nowości

LIPIEC 2020

 • Czerwik-Marcinkowska J.: Algologia. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XXIIi-36, XXIIi-37

 • Błaszczyk M. K., Goryluk-Salmonowicz A.: Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn. 2: IVm-48, IVm-49

 • Bury M., Kitczak T., Możdżer E., Siwek H., Włodarczyk M.: Uprawa ślazowca pensylwańskiego [Sida hermaphrodita (L.) Rusby]: wyniki produkcyjne i wykorzystanie, Szczecin 2020, ZUT.

      Sygn.2: VIIIh-11

 • Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Warszawa 2020, WNT.

      Sygn.2: Ib-28, Ib-29

 • Zalecenia ochrony roślin. T.1: Zboża jare i kukurydza, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/1 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zalecenia ochrony roślin. T.2: Zboża ozime, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/2 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zalecenia ochrony roślin. T.3: Rośliny oleiste, okopowe, bobowate i zielarskie, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/3 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Chomik Z.: Nowoczesne technologie napraw silników,  Lublin 2020, Libropolis.

      Sygn.2: Vf-1318

 • Tytko R.: Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii, Kraków 2020, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce.

      Sygn.2: Xa-372, Xa-373

 • Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim pod red. nauk. M.Świątek i A.Cedro,  Szczecin 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Uniwersytet Szczeciński.

      Sygn.2: Xa-371

 • Kujawa T.: Modelowanie geotermalnych wymienników ciepła typu Field-pozyskiwanie ciepła geotermalnego, Szczecin 2019, ZUT.

      Sygn.2: XXIIId-79

 • Beba J., Konieczka D., Twardowski P.: Rolnictwo precyzyjne A-Z, Poznań 2020, PWR.

      Sygn.2: Vf-1318

 • Malczyk T.: Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych, Nysa 2019, PWSZ.

      Sygn.2: XXVIIIa-351

 • Maciejewska A., Turek A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Warszawa 2019, PWN.

      Sygn.2: XXVIIIb-39

 • Kleczkowski P.: Smog w Polsce: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XI-84

 • Kabała C. [et.al.]: Systematyka gleb Polski, Wrocław 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2:  XIIIa-351