Nowości

CZERWIEC 2020

 • Błaszczyk M. K., Goryluk-Salmonowicz A.: Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn. 2: IVm-48, IVm-49

 • Bury M., Kitczak T., Możdżer E., Siwek H., Włodarczyk M.: Uprawa ślazowca pensylwańskiego [Sida hermaphrodita (L.) Rusby]: wyniki produkcyjne i wykorzystanie, Szczecin 2020, ZUT.

      Sygn.2: VIIIh-11

 • Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Warszawa 2020, WNT.

      Sygn.2: Ib-28, Ib-29

 • Zalecenia ochrony roślin. T.1: Zboża jare i kukurydza, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/1 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zalecenia ochrony roślin. T.2: Zboża ozime, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/2 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zalecenia ochrony roślin. T.3: Rośliny oleiste, okopowe, bobowate i zielarskie, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/3 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Chomik Z.: Nowoczesne technologie napraw silników,  Lublin 2020, Libropolis.

      Sygn.2: Vf-1318

 • Tytko R.: Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii, Kraków 2020, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce.

      Sygn.2: Xa-372, Xa-373

 • Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim pod red. nauk. M.Świątek i A.Cedro,  Szczecin 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Uniwersytet Szczeciński.

      Sygn.2: Xa-371

 • Kujawa T.: Modelowanie geotermalnych wymienników ciepła typu Field-pozyskiwanie ciepła geotermalnego, Szczecin 2019, ZUT.

      Sygn.2: XXIIId-79

 • Beba J., Konieczka D., Twardowski P.: Rolnictwo precyzyjne A-Z, Poznań 2020, PWR.

      Sygn.2: Vf-1318

 • Malczyk T.: Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych, Nysa 2019, PWSZ.

      Sygn.2: XXVIIIa-351

 • Maciejewska A., Turek A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Warszawa 2019, PWN.

      Sygn.2: XXVIIIb-39

 • Kleczkowski P.: Smog w Polsce: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XI-84

 • Kabała C. [et.al.]: Systematyka gleb Polski, Wrocław 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2:  XIIIa-351

 • Konferencja kamczacka 2019: #1 na świecie, Kraków 2020, Hortus Media.

     Sygn.2: VIIId-115

 • Rabiej M.: Statystyka z programem Statistica, Gliwice 2019, Helion.

      Sygn.2: IIs-161, IIs-162

 • Kołodziejczyk A.: Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne, T.1: Pierwiastki i związki nieorganiczne, Gdańsk 2019, Politechnika Gdańska.

      Sygn.2: XIXc-28/1

 • Nowoczesna uprawa borówki: #borówkowe wyzwania:  konferencja borówkowa 2018, Kraków 2018, Hortus Media.

      Sygn.2: VIIId-116

 • Nowoczesna uprawa borówki: #współpraca:  konferencja borówkowa 2019, Kraków 2019, Hortus Media.

      Sygn.2: VIIId-117

 • Kwiatkowski C.A. [ et. al.}: Produkcja rolnicza a turystyka, Radom 2019, Spatium.

      Sygn.2:  XXf-63

 •  Tytko R., Fotowoltaika, Kraków 2019, Wydawnictwo Słowaków w Polsce.

     Sygn.2: Xa-369

 •   Cieszewska A.: Green belts -zielone pierścienie wielkich miast. Warszawa 2019, Sedno.

     Sygn.2: XXVIIIa-349

 • Chmielewski Sz., Chmielewski T.J., Kułak A.: Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego. Lublin 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2:  XXVIIIc-170

 • Budner W.W.: Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji. Poznań 2019, Uniwersytet Ekonomiczny.

     Sygn.2:  XXVIIIc-171

 •  Kwiatkowski C.A., Harasim E.: Produkcja rolnicza a bezpieczna żywność, Radom 2020, Spatium.

     Sygn.2:  IX-346

 • Zarębska J.: Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, Zielona Góra 2019, Uniwersytet Zielonogórski.

     Sygn.2: VId-183