Nowości

PAŹDZIERNIK 2020

 • Churchill A.: The Gardens of Eden. Berlin 2020, Gestalten.

     Sygn. 2: XXVIIIa-352

 • Zalewski M. (red. nauk.): Ekohydrologia. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIa-107

 • Kacprzak M., Fijałkowski K.: Fitoremediacja. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIc-155, VIc-156

 • Monder M.J.: Róże do warunków klimatycznych Polski. Kraków 2020, Plantpress.

     Sygn. 2: VIIIa-189

 • Bajkiewicz-Grabowska: Hydrologia ogólna. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIa-106

 • Zamora M.F. (red.):  Patios, terraces and roof garden. [S.l.] 2020,  Könemann.

     Sygn. 2: XXVIIIa-353

 • Wąsowski J., Bogdanowicz A.: Mikroplastiki w środowisku wodnym. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIc-157

 • Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski Sz.: Nauka o klimacie. Warszawa 2020, Draga.

     Sygn. 2: XI-85

 • Sulborska A.: Rośliny pożytkowe. Klecza Dolna 2020, Bee&Honey.

     Sygn. 2:  VIIIa-188

 • Mrówczyński M. [et. al.]: Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. Poznań 2020, PWR.

     Sygn. 2:   Id- 71 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Polska wieś 2020: raport o stanie wsi pod red. nauk. J.Wilkina i A.Hałasiewicza. Warszawa 2020, Scholar.

     Sygn.2:  XXk-45

 • Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: IX-347

 • Bartnik R., Skomudek W., Buryn Z., Hnydiuk-Stefan A.: Modernizacja elektrowni. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2:  Xb-30

 • Szwejda J.: Szkodniki roślin warzywnych. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIIa-202

 • Januchta-Szostak A.: Miasta przyjazne rzekom. Poznań 2020, Politechnika Poznańska.

     Sygn. 2: XXVIIIc-175

 • Igieliński B.: Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce. Toruń 2020, UMK.

     Sygn. 2: Xa-374, Xa-375

 • Aweryk M., Kaczor B., Miedzińska I.: Atlas rzek i jezior Polski. Bielsko-Biała 2020, Dragon.

     Sygn. 2: Id- 72 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Burczyk B.: Biomasa-surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw. Wrocław 2020 , Politechnika Wrocławska.

     Sygn. 2: Xa-376, Xa-377

 • Marcinkowska J.: Algologia. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XXIIi-36, XXIIi-37

 • Błaszczyk M. K., Goryluk-Salmonowicz A.: Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn. 2: IVm-48, IVm-49

 • Szkarowski A.: Paliwa gazowe. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: Xd-81

 • Goldstein J.A., Qvist S.A.: Energia dla klimatu. Warszawa 2020, PWN

     Sygn. 2: XI-86

 • Chmielniak T., Chmielniak T.: Energetyka wodorowa. Warszawa 2020, PWN

     Sygn. 2: Xa-378, Xa-379

 • Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P.: Szkodniki i owady pożyteczne w zintegrowanej ochronie roślin rolniczych. Puławy 2020, IUNG.

     Sygn.2: Id-73  KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Paradowski A.: Mieszać czy nie mieszać? Zasady mieszania agrochemikaliów z herbicydami. Osielska 2020, Apra.

     Sygn. 2: VIIc-84

 • Grzelak W.: Egzotyczne rośliny owocowe do naszego ogrodu. Gdynia 2020, Novae Res.

     Sygn. 2: VIIId-124

 • Krulczuk J.: Uprawa roślin jagodowych. Bydgoszcz 2020, Gaj.

     Sygn. 2: VIIId-125

 • Zielarnia: jak czerpać ze skarbów natury pod red. J.A.Kozłowskiego.

     Sygn. 2: VIIIf-119

 • Prange-Barczyński T.: Europa na winnych szlakach. Bielsko-Biała 2020, Pascal.

     Sygn. 2:  XXIVa-31

 • Felber U.: Leśne kąpiele. Katowice 2020, KOS.

     Sygn. 2:  XVIIa-141

 • Balcerowicz M.: Gospodarowanie wodami. Warszawa 2020, Inflor.

     Sygn. 2: VIa-108

 • Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Apikosmetyka. Warszawa 2020, Borgis.

     Sygn. 2: XXIIh-31

 • Kukurydza: przewodnik polowy pod red. T.Czubińskiego i in. Poznań 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIIIe-232

 • Przybylak Z.: 250 ekopreparatów na szkodniki i choroby. Bydgoszcz 2020, Gaj.

     Sygn. 2:  VIIc-85

 • Przybylak Z.: 200 ekosposobów na siew i pozyskiwanie nasion. Bydgoszcz 2020, Gaj.

     Sygn. 2: XIIb-57

 • Sroczan E.M.: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego-instalacje elektryczne. Warszawa 2020, WRiL.

     Sygn. 2: Xc-110

 • Rup K.: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: IX-348

 • Szczerbowski R. (red. nauk.): Energetyka w kierunku nowej polityki energetycznej. T.1-2. Poznań-Zielona Góra 2020, Uniwersytet Zielonogórski.

     Sygn. 2: Xb-31/1,2

 • Borowiak J.: Uprawa czosnku. Poznań 2020, PWR.

     Sygn. 2: VIIIc-122

 • Grzebisz W. [et. al.]: Nawożenie dolistne. Warszawa 2020 TPR.

     Sygn. 2:  VIIc-86

 • White A., Wood S.: Cydr: jak zrobić cydr domowym sposobem.  Poznań 2020, Publicat.

     Sygn. 2: XXIVa- 32

 • Szymkiewicz N. [et. al.]: Emisja do powietrza. Warszawa 2020, Wiedza i Praktyka.

     Sygn. 2: IX-349

 • Wielgosiński G., Zarzycki R.: Technologie i procesy ochrony środowiska. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2:  IX-350

 • Bury M., Kitczak T., Możdżer E., Siwek H., Włodarczyk M.: Uprawa ślazowca pensylwańskiego [Sida hermaphrodita (L.) Rusby]: wyniki produkcyjne i wykorzystanie, Szczecin 2020, ZUT.

      Sygn.2: VIIIh-11

 • Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Warszawa 2020, WNT.

      Sygn.2: Ib-28, Ib-29

 • Zalecenia ochrony roślin. T.1: Zboża jare i kukurydza, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/1 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zalecenia ochrony roślin. T.2: Zboża ozime, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/2 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Zalecenia ochrony roślin. T.3: Rośliny oleiste, okopowe, bobowate i zielarskie, Poznań 20020, IOR.

      Sygn.2: Ix-25/3 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Chomik Z.: Nowoczesne technologie napraw silników,  Lublin 2020, Libropolis.

      Sygn.2: Vf-1318

 • Tytko R.: Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii, Kraków 2020, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce.

      Sygn.2: Xa-372, Xa-373

 • Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim pod red. nauk. M.Świątek i A.Cedro,  Szczecin 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Uniwersytet Szczeciński.

      Sygn.2: Xa-371

 • Zarzycki R., Prywer J.: Mechanika płynów. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XV-93

 • Siuda P., Wasylczyk P.: Publikacje naukowe. Warszwa 2020, PWN.

     Sygn. 2: If-26

 • Beba J., Konieczka D., Twardowski P.: Rolnictwo precyzyjne A-Z, Poznań 2020, PWR.

      Sygn.2: Vf-1318

 • Malczyk T.: Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych, Nysa 2019, PWSZ.

      Sygn.2: XXVIIIa-351

 • Maciejewska A., Turek A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Warszawa 2019, PWN.

      Sygn.2: XXVIIIb-39

 • Kleczkowski P.: Smog w Polsce: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XI-84

 • Choromański W. [et. al.]: Pojazdy i systemy transportu autonomicznego. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn. 2: XXV-351

 • Kabała C. [et.al.]: Systematyka gleb Polski, Wrocław 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2:  XIIIa-351