Nowości

GRUDZIEŃ 2020

 • Bross-Burkhardt B.: Bioogród. Poznań 2020, Publicat.

     Sygn.2: XXVIIIa-356

 • Gayet M.: Księga kwiatów jadalnych Kraków 2020, Zielone.

    Sygn.2: VIIIf-121

 • Trenchi C.: Zioła i przyprawy. Kielce 2020, Jedność.

     Sygn.2:  VIIIf-120

 • Lewandowska A.: Warzywa, które leczą. Warszawa 2020, RM.

     Sygn.2: VIIIc-123

 • Gawłowska A. (i in.): Atlas owoców jadalnych. Warszawa 2020, SBM.

     Sygn.2: VIIId-126

 • Rokicki T., Klepacki B.: Transport żywności. Warszawa 2020, SGGW.

     Sygn.2: XXIV-386

 • Górnicka J.: Nalewki i receptury ziołowe. Janki 2020, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski.

     Sygn.2: XXIVa-34

 • Sikorski P.  ( i in.): Atlas turzyc z kluczami do oznaczania gatunków. Warszawa 2020, Multico.

     Sygn.2: XXVIIIa-356 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Przybylak K.: 250 ekoporad na dobry kompost, roślinne gnojówki, przywabianie owadów. Bydgoszcz 2020, Eko Media.

     Sygn.2: VIIb-164

 • Szmidt-Jaworska A., Kopcewicz J. (red. nauk.): Fizjologia roślin. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: IVf-107

 • Olbińska K.: Planowanie procesów rewitalizacji miast. Łódź 2020, Uniwersytet Łódzki.

     Sygn.2: XXVIIIc-178

 • Tytko R.: Fotowoltaika. Kraków 2020, Towarzystwo Słowaków w POlsce.

     Sygn.2: Xa-382

 • Uprawa roślin pod red. A.Koteckiego. T.1-3. Wrocław 2020, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: VIIIe-235/1-3

 • Borówczak F. ( i in.): Poradnik suszowy. Suchy Las 2020, Agro.

     Sygn.2: VIIIe-234

 • Korbas M. (i in.) : Rzepak: identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych. Suchy Las 2020, Agro.

     Sygn.2: VIIIe-233

 • Paradowski A.: Adiuwanty. Myślęcinek 2020, APRA

     Sygn.2: VIIc-87

 • Wyszywacz W.: Drony. Brzezia Łąka 2020, Poligraf. 

     Sygn.2: Vf-1322

 • Wróblewski K. (i in.): Ziemniaki. Warszawa 2020, TPR.

     Sygn.2: VIIIe-236

 • Janecki J., Borkowski Z.: Krajobraz i ogród wiejski. T.4: Dziś i jutro wsi. Lublin 2020, KUL.

     Sygn.2: XXVIIIa-355/4

 • Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń: monografia naukowa pod red. J.Podleśnego i B.Kowalskiej. Puławy 2020, Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb.

     Sygn.2: XIIIa-354

 • Kaliszuk-Wietecka A.: Nowoczesne budynki energoefektywne. Warszawa 2020, Polcen. 

     Sygn.2: XXIIIa-77

 • Czyżewski A.: Trzewia Lewiatana: Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego. Warszawa 2020, Muzeum Etnograficzne.

     Sygn.2: XXVIIIa-354

 • Przewoźnik M., Czochański J.T.: Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Gdańsk-Poznań 2020, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

     Sygn.2: XXVIIIc-177

 • Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Warszawa 2020, WNT.

     Sygn.2: Xc-112

 • Duer St.:  Projektowanie elektrycznych systemów zasilania z odnawialnymi źródłami energii. Koszalin 2020, Politechnika Koszalińska.

     Sygn.2: Xc-111

 • Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery pod red. J.Olejnika i St.Małka, Poznań 2020, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: XVIIa-142

 • Krystek J.: Ocena oddziaływania na środowisko, Warszawa 2020, PWN.

     Sygn.2: IX-353

 • Wójcik J.: Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn.2: IX-352

 • Lemkowska M.: Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 na tle wybranych determinat rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych, Toruń 2020, UMK.

     Sygn.2: IX-351

 • Moheimani N.R., Mc Henry M.P., de Boer K., Bahri P.A.: Biomass and Biofuels from Microalgae. New York 2019, Springer.

    Sygn.2: Xa-382

 • Borowitzka M.A., Moheimani N.R. (ed.): Algae for Biofuels and Energy. Dordrecht 2019, Springer.

     Sygn. 2: Xa-380

 • Churchill A.: The Gardens of Eden. Berlin 2020, Gestalten.

     Sygn. 2: XXVIIIa-352

 • Zalewski M. (red. nauk.): Ekohydrologia. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIa-107

 • Kacprzak M., Fijałkowski K.: Fitoremediacja. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIc-155, VIc-156

 • Bartosz-Czuba B.: Nalewki i likiery. Warszawa 2020, PWRiL.

     Sygn. 2:  XXIVa-33

 • Graczyk A.M.: Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn. 2: Xa-381

 • Wojtkun G.: Wielka szczecińska przestrzeń. Szczecin 2020, ZUT.

      Sygn. 2: XXVIIIc-176

 • Monder M.J.: Róże do warunków klimatycznych Polski. Kraków 2020, Plantpress.

     Sygn. 2: VIIIa-189

 • Bajkiewicz-Grabowska: Hydrologia ogólna. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIa-106

 • Zamora M.F. (red.):  Patios, terraces and roof garden. [S.l.] 2020,  Könemann.

     Sygn. 2: XXVIIIa-353

 • Wąsowski J., Bogdanowicz A.: Mikroplastiki w środowisku wodnym. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIc-157

 • Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski Sz.: Nauka o klimacie. Warszawa 2020, Draga.

     Sygn. 2: XI-85

 • Sulborska A.: Rośliny pożytkowe. Klecza Dolna 2020, Bee&Honey.

     Sygn. 2:  VIIIa-188

 • Mrówczyński M. [et. al.]: Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. Poznań 2020, PWR.

     Sygn. 2:   Id- 71 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Polska wieś 2020: raport o stanie wsi pod red. nauk. J.Wilkina i A.Hałasiewicza. Warszawa 2020, Scholar.

     Sygn.2:  XXk-45

 • Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: IX-347

 • Bartnik R., Skomudek W., Buryn Z., Hnydiuk-Stefan A.: Modernizacja elektrowni. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2:  Xb-30

 • Szwejda J.: Szkodniki roślin warzywnych. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIIa-202

 • Januchta-Szostak A.: Miasta przyjazne rzekom. Poznań 2020, Politechnika Poznańska.

     Sygn. 2: XXVIIIc-175

 • Igieliński B.: Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce. Toruń 2020, UMK.

     Sygn. 2: Xa-374, Xa-375

 • Aweryk M., Kaczor B., Miedzińska I.: Atlas rzek i jezior Polski. Bielsko-Biała 2020, Dragon.

     Sygn. 2: Id- 72 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Burczyk B.: Biomasa-surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw. Wrocław 2020 , Politechnika Wrocławska.

     Sygn. 2: Xa-376, Xa-377

 • Marcinkowska J.: Algologia. Warszawa 2020, PWN.

      Sygn.2: XXIIi-36, XXIIi-37

 • Błaszczyk M. K., Goryluk-Salmonowicz A.: Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, Warszawa 2020, PWN.

      Sygn. 2: IVm-48, IVm-49

 • Szkarowski A.: Paliwa gazowe. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: Xd-81

 • Goldstein J.A., Qvist S.A.: Energia dla klimatu. Warszawa 2020, PWN

     Sygn. 2: XI-86

 • Chmielniak T., Chmielniak T.: Energetyka wodorowa. Warszawa 2020, PWN

     Sygn. 2: Xa-378, Xa-379

 • Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P.: Szkodniki i owady pożyteczne w zintegrowanej ochronie roślin rolniczych. Puławy 2020, IUNG.

     Sygn.2: Id-73  KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • Paradowski A.: Mieszać czy nie mieszać? Zasady mieszania agrochemikaliów z herbicydami. Osielska 2020, Apra.

     Sygn. 2: VIIc-84

 • Grzelak W.: Egzotyczne rośliny owocowe do naszego ogrodu. Gdynia 2020, Novae Res.

     Sygn. 2: VIIId-124

 • Krulczuk J.: Uprawa roślin jagodowych. Bydgoszcz 2020, Gaj.

     Sygn. 2: VIIId-125

 • Zielarnia: jak czerpać ze skarbów natury pod red. J.A.Kozłowskiego.

     Sygn. 2: VIIIf-119

 • Prange-Barczyński T.: Europa na winnych szlakach. Bielsko-Biała 2020, Pascal.

     Sygn. 2:  XXIVa-31

 • Felber U.: Leśne kąpiele. Katowice 2020, KOS.

     Sygn. 2:  XVIIa-141

 • Balcerowicz M.: Gospodarowanie wodami. Warszawa 2020, Inflor.

     Sygn. 2: VIa-108

 • Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Apikosmetyka. Warszawa 2020, Borgis.

     Sygn. 2: XXIIh-31

 • Kukurydza: przewodnik polowy pod red. T.Czubińskiego i in. Poznań 2020, PWN.

     Sygn. 2: VIIIe-232

 • Przybylak Z.: 250 ekopreparatów na szkodniki i choroby. Bydgoszcz 2020, Gaj.

     Sygn. 2:  VIIc-85

 • Przybylak Z.: 200 ekosposobów na siew i pozyskiwanie nasion. Bydgoszcz 2020, Gaj.

     Sygn. 2: XIIb-57

 • Sroczan E.M.: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego-instalacje elektryczne. Warszawa 2020, WRiL.

     Sygn. 2: Xc-110

 • Rup K.: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2: IX-348

 • Szczerbowski R. (red. nauk.): Energetyka w kierunku nowej polityki energetycznej. T.1-2. Poznań-Zielona Góra 2020, Uniwersytet Zielonogórski.

     Sygn. 2: Xb-31/1,2

 • Borowiak J.: Uprawa czosnku. Poznań 2020, PWR.

     Sygn. 2: VIIIc-122

 • Grzebisz W. [et. al.]: Nawożenie dolistne. Warszawa 2020 TPR.

     Sygn. 2:  VIIc-86

 • White A., Wood S.: Cydr: jak zrobić cydr domowym sposobem.  Poznań 2020, Publicat.

     Sygn. 2: XXIVa- 32

 • Szymkiewicz N. [et. al.]: Emisja do powietrza. Warszawa 2020, Wiedza i Praktyka.

     Sygn. 2: IX-349

 • Wielgosiński G., Zarzycki R.: Technologie i procesy ochrony środowiska. Warszawa 2020, PWN.

     Sygn. 2:  IX-350