Nowości

Luty 2020r.

 • Wysokosprawnościowe pompy zębate. Piotr Osiński. Wrocław 2019. Sygnatura: XVIa-88.
 • Budowanie systemów inteligentnych: przewodnik po inżynierii uczenia się maszyn. Geoff Hulten. Warszawa 2020. Sygnatura: XVa-477.
 • Pracownia podataw eksperymentu fizycznego. Maria Kotłowska i in. Poznań 2019. Sygnatura: FI-1989.
 • Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Cz. II: Podstawy dynamiki układów dyskretnych. Kulisiewicz M., Lesiuk G., Piesiak S. Wrocław 2019. Sygnatura: II-1793/2.
 • Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów. Chruścielewski J., Rucka M., Witkowski W.Gdański 2019. Sygnatura: II-2151.
 • Drgania i hałas w inżynierii maszyn. Wiesław Fiebig. Warszawa 2020. Sygnatura: VI-1686.
 • Prawo i energia. Małgorzata Wróblewska - red. nauk. Warszawa 2019. Sygnatura: Ib-39.
 • Podstawy zarządzania organizacjami. Ricky W. Griffin. Warszawa 2018. Sygnatura: X-2027.
 • Zarządzanie. Henry Mintzberg. [Warszawa] 2019. Sygnatura: X-2024.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi:uwarunkowania, instrumenty, trendy. Renata Oczkowska - red. nauk. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2030.
 • Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i twirzyć przyszłość. Krzysztof Obłój. Warszawa 2020. Sygnatura: X-2028.
 • Trening innowacyjnego myślenia: rozwiń swój kreatywny potencjał w 31 dni. Mechło P., Geppert O. Gliwice 2020. Sygnatura: X-2029.
 • Od czerwieni do turkusu: jak lepiej porozumiewać się w pracy. Ewa Mażul. Gliwice 2020. Sygnatura: X-2026.
 • Scrum czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej. Jeff Sutherland. Warszawa 2017. Sygnatura: X-2025.

Grudzień 2019r.

 • Przetwory naftowe i eksploatacyjne. Leksykon. Wiesław Górski - red. Kraków 2016. Sygnatura: Ia-663.
 • Technologia i badanie materiałów inżynierskich. Zbigniew Mirski - red. Wrocław 2017. Sygnatura: II-2149.
 • Mechanika ośrodków porowatych. Tomasz Strzelecki - red. Wrocław 2018. Sygnatura: II-2148.
 • Wybrane właściwości użytkowe i technologiczne staliw stopowych typu Cr-Mo-Ni-V-Cu. T. Budzynowski, A.Kuzioła, A. Poprzeczka. Radom 2012. Sygnatura: IV-1864.
 • Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków. Tomasz Kurzynowski. Wrocław 2019. Sygnatura: IV-1863.
 • Podstawy materiałoznawstwa. M. Głowacka -red., A. Zieliński - red. Gdańsk 2019. Sygnatura: IVa-1260.
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Zdzisław Celiński. Warszawa 2018. Sygnatura: IVa-1259.
 • Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu. Leszek Łatka. Wrocław 2019. Sygnatura: IVa-1258.
 • Modelowanie numeryczne wybranych zagadnień natryskiwania cieplnego. T. Chmielewski, D. Golański. Warszawa 2019. Sygnatura:IVa-1257.
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Krzysztof Wilczyński - red. Warszawa 2018. Sygnatura: IVc-328.
 • Wybrane zagadnienia związane z badaniami izolatorów liniowych kompozytowych. Wrocław 2019. Sygnatura:IVc-327.
 • Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - istota narzędzia, komunikacja środowiskowa. Joanna Zarębska. Zielona Góra 2019. Sygnatura: IVd-22.
 • Systemy fotowoltaiczne. Mariusz T. Sarniak. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2382.
 • Parowe źródła ciepła. K. Mizielińska, J. Olszak. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2381.
 • Jak wykorzystać darowaną energię. Franciszek Wolańczyk. Krosno 2019. Sygnatura: V-2380.
 • Zagadnienia wymiany ciepła i masy w inżynierii środowiska. A. Szkarowski, A. Pavlenko, A. Koshlak. Koszalin 2017. Sygnatura: V-2379.
 • Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych. Małgorzata Kutyłowska. Wrocław 2019. Sygnatura: V-2378.
 • Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań.: elementy podatne, sprzęgła i hamulce, przekładnie zębate. Warszawa 2017. Sygnatura: VI-1684.
 • Podstawy zapisu konstrukcji: materiały do ćwiczeń projektowych.Zadania z rozwiązaniami. J. Bajkowski, J.M. Bajkowski. Warszawa 2019. Sygnatura: VI-1685.
 • Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania za zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Dariusz Lipiński. Koszalin 2018. Sygnatura: VIII-1665.
 • Wybrane aspekty podawania płynów obróbkowych podczas ostrzenia frezów ślimakowych. Wojciech Stachurski. Łódź 2019. Sygnatura: VIII-1666.
 • Obróbka strumieniowo-ścierna. Tom 1: Materiały ścierne. Kazimierz Wożniak. Warszawa 2019. Sygnatura: VIII-1667/1.
 • Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych. Rafał Świercz. Warszawa 2019. Sygnatura:VIII-1668.
 • Metrologia przepływów. Mateusz Turkowski. Warszawa 2018. Sygnatura: XI-514.
 • Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego. Piotr Szulc. Wrocław 2017. Sygnatura: XIII-158.
 • Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe. Ewa Zaborowska. Gdańsk 2019. Sygnatura: XIII-159.
 • Nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia. Witold Luty. Warszawa 2017. Sygnatura: XVII-1252.
 • Vibroacoustic signals in transport: positive and negative effects of occurrence. Piotr Czech. Gliwice 2018. Sygnatura: XVII-1258.
 • Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej: budowa, działanie, podstawy obsługi. Torsten Schmidt. Warszawa 2020. Sygnatura: XVII-1259.
 • Labolatory of Combustion Engines Theory. Dmytro Samoilenko. Warszawa 2018. Sygnatura: XVII-1253.
 • Laboratorium mechatroniki. Wojciech Kramarek i in. Warszawa 2019. Sygnatura: XVa-476.
 • Współpraca manipulatorów mobilnych: ograniczenia na stan i sterowanie. Iwona Pająk. Zielona Góra 2019. Sygnatura: XVa-475.
 • Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych. Damian Pucicki. Wrocław 2017. Sygnatura: XII-167.
 • Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów. T Glinka, S. Szymaniec. Warszawa 2019. Sygnatura: XII-168.
 • Badania numeryczne procesów kotłowych z uwzględnieniem zjawisk w komorze paleniskowej oraz obniżających niezawodność kotła. Bartłomiej Hernik. Gliwice 2019. Sygnatura: XIII-160.
 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji. M.Z. Wiśniewska, P. Grudowski. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2013.
 • Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym: metody, procedury, reagowanie. Dariusz Tworzydło. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2016.
 • Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw. Ilona Jacyna-Gołda. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2017.
 • E-przedsiębiorczość: zasady i praktyka. M. Bednarczyk-red., M. Najdy-Janoszka, S. Kopera. Kraków 2019. Sygnatura: X-2018.
 • Biznesplan po polsku. A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2019.
 • Personal branding czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą. Mateusz Grzesiak. Gliwice 2020. Sygnatura: X-2020.
 • Dokumentacja logistyczna - uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne. Tomasz Rokicki. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2021.
 • Wieloagentowe systemy decyzyjne. Piotr Pałka. Warszawa 2019. Sygnatura:X-2023.
 • BHP i ergonomia dla inżynierów: projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego. A. Zawada-Tomkiewicz, B. Storch. Koszalin 2018. Sygnatura: Xb-25.
 • Artyleria samobieżna w Polskich Siłach Zbrojnych: organizacja, działania, wyposażenie. Zbigniew Lalak. Warszawa 2009. Sygnatura: XVIII-11.
 • Czołgi - przekroje: przewodnik encyklopedyczny. Mochael E. Haskew. Poznań 2011. Sygnatura: Ia-662.
 • Czołgi i pojazdy opancerzone: ilustrowana encyklopedia. Cris Chant. Warszawa 2016. Sygnatura: Ia-660.
 • Czołgi i pojazdy bojowe: Ilustrowana encyklopedia. Robert Jackson. Poznań 2010. Sygnatura: Ia-661.
 • Czołg 7TP i wyposażenie. Cz. 1. Jędrzej Korbal. Warszawa 2019. Sygnatura: Ia-659.

Listopad 2019r.

 • Inżynieria metali i technologie materiałowe. Wyd. II zmienione. St.J.Skrzypek, K.Przybyłowicz. Warszawa 2019. Sygnatura: IV-1862.
 • Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych. Jarosław Stryczek. Warszawa 2018. Sygnatura: XVI-715.
 • Ciepłownictwo: obliczenia, projektowanie, energooszczędność. Aleksander Szkarowski. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2377.
 • Żeliwo sferoidalne - zasilanie odlewów, zalewanie form. Jerzy Stanisław Zych. Kraków 2019. Sygnatura: VIIc-604.
 • Systemy logistyczne. Cz.1. Pr. zb. pod red. T.Nowakowskiego. Warszawa 2011. Sygnatura: X-2008.
 • Systemy logistyczne. Cz.2. Pr. zb. pod red. T.Nowakowskiego. Warszawa 2011. Sygnatura: X-2007.
 • Kreatywność pracowników i twórcze zespoły. R.Knosala, K.Tomczak-Horyń, B.Wasilewska. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2009.
 • Marketing usług logistycznych. Joanna Dyczkowska. Warszawa 2014. Sygnatura: X-2012.
 • Marketing analytics:Jak skutecznie korzystać ze statystyk, analiz, modeli i big data w marketingu. Mike Grisby. Warszawa 2019. Sygnatura:X-2011.
 • Potęga relacji w zarządzaniu: o trudnej sztuce bycia pokornym liderem. E.H.Schein, P.A.Schein. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2006.
 • Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw w klastrze jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych. Magdalena Szydełko. Warszawa 2019.
 • Rozwalić szkoły biznesu: co trzeba zmienić w nauczaniu zarządzania? Martin Parker. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2005.
 • Drony: wprowadzenie, technologie, zastosowania. Sarah E.Kreps. Warszawa 2019. Sygnatura: XVa-474.
 • Piękno Wszechświata: super struny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej. Brian Greene. Poznań 2018. Sygnatura: F-136.
 • Mars: w poszukiwaniu życia. David A. Weintraub. Warszawa 2019. Sygnatura: F-137.