Nowości

Grudzień 2019r.

 • Przetwory naftowe i eksploatacyjne. Leksykon. Wiesław Górski - red. Kraków 2016. Sygnatura: Ia-663.
 • Technologia i badanie materiałów inżynierskich. Zbigniew Mirski - red. Wrocław 2017. Sygnatura: II-2149.
 • Mechanika ośrodków porowatych. Tomasz Strzelecki - red. Wrocław 2018. Sygnatura: II-2148.
 • Wybrane właściwości użytkowe i technologiczne staliw stopowych typu Cr-Mo-Ni-V-Cu. T. Budzynowski, A.Kuzioła, A. Poprzeczka. Radom 2012. Sygnatura: IV-1864.
 • Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków. Tomasz Kurzynowski. Wrocław 2019. Sygnatura: IV-1863.
 • Podstawy materiałoznawstwa. M. Głowacka -red., A. Zieliński - red. Gdańsk 2019. Sygnatura: IVa-1260.
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Zdzisław Celiński. Warszawa 2018. Sygnatura: IVa-1259.
 • Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu. Leszek Łatka. Wrocław 2019. Sygnatura: IVa-1258.
 • Modelowanie numeryczne wybranych zagadnień natryskiwania cieplnego. T. Chmielewski, D. Golański. Warszawa 2019. Sygnatura:IVa-1257.
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Krzysztof Wilczyński - red. Warszawa 2018. Sygnatura: IVc-328.
 • Wybrane zagadnienia związane z badaniami izolatorów liniowych kompozytowych. Wrocław 2019. Sygnatura:IVc-327.
 • Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - istota narzędzia, komunikacja środowiskowa. Joanna Zarębska. Zielona Góra 2019. Sygnatura: IVd-22.
 • Systemy fotowoltaiczne. Mariusz T. Sarniak. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2382.
 • Parowe źródła ciepła. K. Mizielińska, J. Olszak. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2381.
 • Jak wykorzystać darowaną energię. Franciszek Wolańczyk. Krosno 2019. Sygnatura: V-2380.
 • Zagadnienia wymiany ciepła i masy w inżynierii środowiska. A. Szkarowski, A. Pavlenko, A. Koshlak. Koszalin 2017. Sygnatura: V-2379.
 • Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych. Małgorzata Kutyłowska. Wrocław 2019. Sygnatura: V-2378.
 • Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań.: elementy podatne, sprzęgła i hamulce, przekładnie zębate. Warszawa 2017. Sygnatura: VI-1684.
 • Podstawy zapisu konstrukcji: materiały do ćwiczeń projektowych.Zadania z rozwiązaniami. J. Bajkowski, J.M. Bajkowski. Warszawa 2019. Sygnatura: VI-1685.
 • Podstawy modelowania i optymalizacji procesów szlifowania za zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Dariusz Lipiński. Koszalin 2018. Sygnatura: VIII-1665.
 • Wybrane aspekty podawania płynów obróbkowych podczas ostrzenia frezów ślimakowych. Wojciech Stachurski. Łódź 2019. Sygnatura: VIII-1666.
 • Obróbka strumieniowo-ścierna. Tom 1: Materiały ścierne. Kazimierz Wożniak. Warszawa 2019. Sygnatura: VIII-1667/1.
 • Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych. Rafał Świercz. Warszawa 2019. Sygnatura:VIII-1668.
 • Metrologia przepływów. Mateusz Turkowski. Warszawa 2018. Sygnatura: XI-514.
 • Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego. Piotr Szulc. Wrocław 2017. Sygnatura: XIII-158.
 • Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe. Ewa Zaborowska. Gdańsk 2019. Sygnatura: XIII-159.
 • Nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia. Witold Luty. Warszawa 2017. Sygnatura: XVII-1252.
 • Vibroacoustic signals in transport: positive and negative effects of occurrence. Piotr Czech. Gliwice 2018. Sygnatura: XVII-1258.
 • Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej: budowa, działanie, podstawy obsługi. Torsten Schmidt. Warszawa 2020. Sygnatura: XVII-1259.
 • Labolatory of Combustion Engines Theory. Dmytro Samoilenko. Warszawa 2018. Sygnatura: XVII-1253.
 • Laboratorium mechatroniki. Wojciech Kramarek i in. Warszawa 2019. Sygnatura: XVa-476.
 • Współpraca manipulatorów mobilnych: ograniczenia na stan i sterowanie. Iwona Pająk. Zielona Góra 2019. Sygnatura: XVa-475.
 • Struktury kwantowe w technologii przyrządów półprzewodnikowych. Damian Pucicki. Wrocław 2017. Sygnatura: XII-167.
 • Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów. T Glinka, S. Szymaniec. Warszawa 2019. Sygnatura: XII-168.
 • Badania numeryczne procesów kotłowych z uwzględnieniem zjawisk w komorze paleniskowej oraz obniżających niezawodność kotła. Bartłomiej Hernik. Gliwice 2019. Sygnatura: XIII-160.
 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji. M.Z. Wiśniewska, P. Grudowski. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2013.
 • Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym: metody, procedury, reagowanie. Dariusz Tworzydło. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2016.
 • Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw. Ilona Jacyna-Gołda. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2017.
 • E-przedsiębiorczość: zasady i praktyka. M. Bednarczyk-red., M. Najdy-Janoszka, S. Kopera. Kraków 2019. Sygnatura: X-2018.
 • Biznesplan po polsku. A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2019.
 • Personal branding czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą. Mateusz Grzesiak. Gliwice 2020. Sygnatura: X-2020.
 • Dokumentacja logistyczna - uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne. Tomasz Rokicki. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2021.
 • Wieloagentowe systemy decyzyjne. Piotr Pałka. Warszawa 2019. Sygnatura:X-2023.
 • BHP i ergonomia dla inżynierów: projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego. A. Zawada-Tomkiewicz, B. Storch. Koszalin 2018. Sygnatura: Xb-25.
 • Artyleria samobieżna w Polskich Siłach Zbrojnych: organizacja, działania, wyposażenie. Zbigniew Lalak. Warszawa 2009. Sygnatura: XVIII-11.
 • Czołgi - przekroje: przewodnik encyklopedyczny. Mochael E. Haskew. Poznań 2011. Sygnatura: Ia-662.
 • Czołgi i pojazdy opancerzone: ilustrowana encyklopedia. Cris Chant. Warszawa 2016. Sygnatura: Ia-660.
 • Czołgi i pojazdy bojowe: Ilustrowana encyklopedia. Robert Jackson. Poznań 2010. Sygnatura: Ia-661.
 • Czołg 7TP i wyposażenie. Cz. 1. Jędrzej Korbal. Warszawa 2019. Sygnatura: Ia-659.

Listopad 2019r.

 • Inżynieria metali i technologie materiałowe. Wyd. II zmienione. St.J.Skrzypek, K.Przybyłowicz. Warszawa 2019. Sygnatura: IV-1862.
 • Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych. Jarosław Stryczek. Warszawa 2018. Sygnatura: XVI-715.
 • Ciepłownictwo: obliczenia, projektowanie, energooszczędność. Aleksander Szkarowski. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2377.
 • Żeliwo sferoidalne - zasilanie odlewów, zalewanie form. Jerzy Stanisław Zych. Kraków 2019. Sygnatura: VIIc-604.
 • Systemy logistyczne. Cz.1. Pr. zb. pod red. T.Nowakowskiego. Warszawa 2011. Sygnatura: X-2008.
 • Systemy logistyczne. Cz.2. Pr. zb. pod red. T.Nowakowskiego. Warszawa 2011. Sygnatura: X-2007.
 • Kreatywność pracowników i twórcze zespoły. R.Knosala, K.Tomczak-Horyń, B.Wasilewska. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2009.
 • Marketing usług logistycznych. Joanna Dyczkowska. Warszawa 2014. Sygnatura: X-2012.
 • Marketing analytics:Jak skutecznie korzystać ze statystyk, analiz, modeli i big data w marketingu. Mike Grisby. Warszawa 2019. Sygnatura:X-2011.
 • Potęga relacji w zarządzaniu: o trudnej sztuce bycia pokornym liderem. E.H.Schein, P.A.Schein. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2006.
 • Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw w klastrze jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych. Magdalena Szydełko. Warszawa 2019.
 • Rozwalić szkoły biznesu: co trzeba zmienić w nauczaniu zarządzania? Martin Parker. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2005.
 • Drony: wprowadzenie, technologie, zastosowania. Sarah E.Kreps. Warszawa 2019. Sygnatura: XVa-474.
 • Piękno Wszechświata: super struny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej. Brian Greene. Poznań 2018. Sygnatura: F-136.
 • Mars: w poszukiwaniu życia. David A. Weintraub. Warszawa 2019. Sygnatura: F-137.

Pażdziernik 2019r.

 • Zasady zarządzania jakością. Katarzyna Szczepańska. Warszawa 2018. Sygnatura: X-2004.
 • Podstawy konstrukcji maszyn: pitting i mikropitting kół zębatych. Bogdanowicz Z., Nasiłowska B. Warszawa 2019.Sygnatura: VI-1682.
 • Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw: modele, metody, zastosowania. Radosław Jadczak. Łódź 2019. Sygnatura:X-1992.
 • Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych. Aleksandra Zaleśna. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1993.
 • Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych. Joanna Ryszkowska. Warszawa 2019.Sygnatura: IVc-326.
 • Drgania mechaniczne: 15 podstawowych wykładów. Włodzimierz Kurnik. Warszawa 2019. Sygnatura: II-2147.
 • Zarządzanie różnorodnością pracowników: perspektywa globalnej mobilności i migracji. Sylwia Przytuła - red. nauk. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1998.
 • Metoda Lean ENTERPRISE: w poszukiwaniu innowacji. J. Humble, J. Molesky, B. OReilly. Gliwice 2019. Sygnatura: X-1997.
 • Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej: od socjalizmu do Przemysłu 4.0. Tomasz Olejniczak. Warszawa 2019. Sygnatura:X-1996.
 • Systemy przewozowe - problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie. Dariusz Pyza. Warszawa 2019. Sygnatura: X-2002.
 • Problemy decyzyjne organizacji przewozów transportem drogowym. Mariusz Wasiak. Warszawa 2018. Sygnatura: X-2001.
 • Metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych. Emilian Szczepański. Warszawa 2018. Sygnatura: X-2000.
 • Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych. Mariusz Izdebski. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1999.
 • Ochrona środowiska dla inżynierów. Jacek Krystek - red. nauk. Warszawa 2018. Sygnatura: Xa-270.
 • Broń Wojska Polskiego 1939-1945: Wojska Lądowe. Andrzej Zasieczny. Warszawa 2019. Sygnatura: ON-13.
 • REBRANDING: strategiczna zmiana dla organizacji. Barbara Mróz-Gorgoń. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1995.
 • Witamy we wszechświecie: podróż astrofizyczna. Neil de Grasse Tyson i in. Poznań 2019. Sygnatura: F-135.
 • Zarządzanie projektami dla bystrzaków. Stanley E. Portny. Gliwice 2019. Sygnatura: X-1994.
 • Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie zycie w pracy. Wojciech S. Wocław. Olszanica 2018. Sygnatura: I-1169.

Wrzesień 2019r.

 • Współczesna edukacja menedżerska: badania etnograficzne. Agnieszka Postuła. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1991.
 • Zarządzanie komunikacją marketingową: integracja, nowe media, outsoursing. Grzegorz Hajduk. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1990.
 • Efektywność przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Koliński A., Stajniak M. Radom 2018. Sygnatura: X-1988.
 • Podstawy organizacji i zarządzania: materiały do ćwiczeń. Małgorzata Krwawicz. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1989.
 • Małe wielkie auta. Zdzisław Podbielski. Łódź 2019. Sygnatura: XVII-1256.
 • Dwupaliwowe elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe: efektywność energetyczna i ekonomiczna. Bartnik R., Skomudek W., Buryn Z., Hnydiuk-Stefan A. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2376.
 • Stale odporne na korozję i ich spawalność. Jerzy Łabanowski. Gdański 2019. Sygnatura: IV-1861.
 • Obróbka skrawaniem: podstawy, dynamika, diagnostyka. Krzysztof Jemielniak. Warszawa 2018. Sygnatura: VIII-1664.

Wydawnictwa zagraniczne

 • Automotive power Transsmision systems. Yi Zhang, Chris Mi. Hoboken 2018. Sygnatura: XI-513.
 • Applied mechanical design. Ammar Grous. London, Hoboken 2018. Sygnatura: VI-1681.
 • From additive manufacturing to 3D/4D Printing 3. London, Hoboken 2018. Sygnatura: XVb-452.
 • Design of piezo inkjet print heads: from acoustics to applications. J. Frits Dijksman. Weinheim 2018. Sygnatura: XVb-453.
 • MATLAB for engineers. Holly Moore. Pearson 2019. Sygnatura: XVb-454.
 • Automation 2019: progres in automation, Robotics and measurement techniques. R.Szewczyk, C.Zieliński, M.Kaliczyńska. Cham 2020. Sygnatura: XVa-472.
 • City Logistics 1: new opportunites and challenges. Eiichi Taniguchi, Russel G. THompson. Lonon 2018. Sygnatura: XVII-1255.
 • Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach. William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch. Singapore 2016. Sygnatura: IVa-1256.
 • Introduction to finite element analysis and design. Nam H. Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar. Hoboken, Chichester 2018.Sygnatura: II-2146.
 • A dictionary of oil & gas industry terms. Peter Roberts. Oxford 2019. Sygnatura: Ia-658.
 • Non-thermal plasma technology for polymeric materials: applications in composites, nanostructured materials, snd biomedical fields. Sabu Thomas, Miran Mozetic, Uros Cvelbar, Petr Spatenka, Prabeen K. M.. Amsterdam 2019. Sygnatura: IVc-323.
 • Solar Energy and technology. Vol. 2. Encyklopedia. Goran Mijic. Berlin; Boston 2018. Sygnatura: Ia-657.
 • Shape Memory polymers: theory and application. Hemjyoti Kalita. Berlin; Boston 2018. Sygnatura: IVc-325.
 • Fire retardancy behawior of polimer/clay nanocomposites. Indraneel Suhas Zope. Singapore 2018. Sygnatura: IVc-324.