Nowości

Nowości - październik 2020                                                                           

 • Dyscyplina finansów publicznych: aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, red. nauk: Salachna J.M., Stelmaszczyk K., Babczuk A., Warszawa 2020 ; E.2551, 2 sygn. Fi/p-72
 • Mickiewicz B., Green economy and agribusiness: new agrarian transformation in Belarus, Warszawa 2020 ; E.2528, 2 sygn. Ro-ag-21
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: komentarz, red.: Niewiadomski Z., Warszawa 2019 ; E.2532, 2 sygn. Ni/pl-33
 • Szymczak I., Własność lokali: komentarz, Warszawa 2020 ; E.2549, 2 sygn. Ni/pr-63
 • Nowak M.J., Tokarzewska-Żarna Z., Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej, Warszawa 2018 ; E.2546, 2 sygn. Ni/pr-64
 • Prawo nieruchomości: zbiór przepisów, stan prawny na 4 sierpnia 2020 r., Warszawa 2020 ; E.2550, 2 sygn. Ni/pr-65
 • Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami: aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Warszawa 2020 ; E.2534, 2 sygn. Ni/pr-66
 • Antczak-Stępniak A., Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym, Łódź 2019 ; E.2539, 2 sygn. Ni/ry-54
 • Vademecum zarządcy nieruchomości: wzory dokumentów, pism oraz uchwał + płyta CD ze wzorami dokumentów, Warszawa 2019 ; E.2529+CD, 2 sygn. Ni/z-32, E-V.14082+CD, 2 sygn. Ni/z-33
 • Nowak M.J., Tokarzewska-Żarna Z., Gospodarka nieruchomościami w gminie: kluczowe problemy prawne, Warszawa 2017 ; E.2545, 2 sygn. Ni/g-46
 • Substyk M., Finanse wspólnoty mieszkaniowej w praktyce: przepisy z komentarzem i przykładami, Warszawa 2019 ; E.2538, 2 sygn. Ni/m-48
 • Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna: przykład Warszawy, Berlina i Paryża, aut.: Grzegorczyk A. i in., Warszawa 2019 ; E.2536, 2 sygn. Ni/m-49
 • Nowak M.J., Służebność przesyłu, Warszawa 2017 ; E.2543, 2 sygn. Ni/pl-34, E-V.14156, 2 sygn. Ni/pl-35
 • Michorowski M., Sieradzki R., Szopa B., Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych, Warszawa 2020 ; E.2540, 2 sygn. Ro/ek-59
 • Wojciechowska J., Agroturystyka: signum turystyki i obszarów wiejskich, Warszawa 2018 ; E.2541, 2 sygn. T/a-32
 • Sztorc M., Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych, Warszawa 2020 ; E.2537, 2 sygn. T/ho-20
 • Mrukowska N., Wizerunek gminy i jego ochrona, Warszawa 2020 ; E.2547, 2 sygn. Gm-29
 • Misiejko A., Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Warszawa 2020 ; E.2533, 2 sygn. Sd-94
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, red. nauk.: Dolnicki B., Warszawa 2020 ; E.2531, 2 sygn. Sd-96
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny: pionowy podział władzy, Warszawa 2020 ; E.2548, 2 sygn. Sd-95
 • Zbiór zadań z mikroekonomii, red. nauk.: Kalinowski S., Poznań 2014 ; E.2552, 2 sygn. Ek/mi-82
 • Wprowadzenie do algorytmów, aut.: Cormen T.H. i in., Warszawa 2020 ; E.2532, 2 sygn. Inf-108
 • Urma R.G., Fusco M., Mycroft A., Nowoczesna Java w działaniu: wyrażenia lambda, strumienie, programowanie funkcyjne i reaktywne, Warszawa 2019 ; E. 2542, 2 sygn. Inf-107
 • Psychologia biznesu, red. nauk: Rożnowski B., Fortuna P., Warszawa 2020 ; E.2530, 2 sygn. Ps-64