Nowości

Nowości - marzec 2020 - czerwiec 2020

                                                                           

 • Majchrzak I., Nadolna B., Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów, Warszawa 2019, E. 2501, 2 sygn. R-190 ; E-V.13851, 2 sygn. R-191
 • Lewicki W., Podstawy ekonomiki transportu i logistyki: ekonomiczne, organizacyjne, techniczne determinanty rozwoju transportu intermodalnego i centrów logistycznych w Polsce, Katowice 2018, E.2504, 2 sygn. L-99
 • Statystyka matematyczna: przykłady i zadania, aut.:  Bąk I. i in., Warszawa 2020, E.2505, 2 sygn. St-160 ; E-V.13941, 2 sygn. St-161
 • Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość: innowacje-środowisko, red.nauk.: Czyżewska M., Pach J., Sala K., Warszawa 2020, E.2506, 2 sygn. Po-69
 • Nadolna B., Rydzewska M., Podstawy rachunkowości: skrypt dla studentów kierunków ekonomia i zarządzanie, Szczecin 2018, E.2509, 2 sygn. R-192 ; E-V.13976, 2 sygn. R-193
 • Daśko N., Sikorska-Lewandowska A., RODO w praktyce zarządcy nieruchomości, Warszawa 2019, E.2508, 2 sygn. Ni/pr-61
 • Behr J., Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych, Warszawa 2019, E.2507, 2 sygn. Gm-27
 • Dziadek K., Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, Warszawa 2020, E.2517, 2 sygn. UE/f-34
 • Chmielewski K., Berczyński S., Statystyka matematyczna: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu Statistica Pl, Szczecin 2002, E.2511, 2 sygn. St-162
 • Żelazny K., Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej - przydatna w projektowaniu wstępnym - statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych, Szczecin 2015, E.2512, 2 sygn. L-100
 • Kotapski R., Kowalak R., Lew G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: kompendium wiedzy, Wrocław 2020, E.2510, 2 sygn. Rk-48
 • Kożuch A., Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą, Warszawa 2019, E.2516, 2 sygn. Gm-28
 • Alińska A., Alternatywne finanse, Warszawa 2019, E.2515, 2 sygn. Fi-107
 • Cendrowska B., Sokół A., Żylińska P., E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2018, E.2518, 2 sygn. M-252
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Łódź 2019, E.2523, 2 sygn. Sf-70
 • Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, red. nauk.: Stec M., Małysa-Sulińska K., Warszawa 2019, E.2513, 2 sygn. Sd-93
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2019, E.2522, 2 sygn. Ek/h-27 ; E-V.14074, 2 sygn. Ek/h-28
 • Kałążny A., Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości, Warszawa 2020, E.2519, 2 sygn. Ni/pr-62
 • Mikroekonometria w teorii i praktyce gospodarki nieruchomościami, red. nauk.: Foryś I., Warszawa 2019, E.2520, 2 sygn. Ni/g-44 ; E-V.14073, 2 sygn. Ni/g-45
 • Budnik M., Socjologia pracy w zarysie, Warszawa 2019, E.2524, 2 sygn. S-55
 • Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, XXI Konferencja, Kraków 2017, E.2514, 2 sygn. St-163
 • Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, XXII Konferencja, Kraków 2018, E.2526, 2 sygn. St-164
 • Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, XXIII Konferencja, Kraków 2019, E.2527, 2 sygn. St-165
 • Borodo A., Finanse publiczne: zagadnienia ustrojowe i prawne, Warszawa 2019, E. 2525, 2 sygn. Fi/p-71
 • Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z, Warszawa 2020, E. 2521, 2 sygn. T-159