Nowości

Nowości - październik - grudzień 2020                                                                           

 • Dyscyplina finansów publicznych: aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, red. nauk: Salachna J.M., Stelmaszczyk K., Babczuk A., Warszawa 2020 ; E.2551, 2 sygn. Fi/p-72
 • Mickiewicz B., Green economy and agribusiness: new agrarian transformation in Belarus, Warszawa 2020 ; E.2528, 2 sygn. Ro-ag-21
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: komentarz, red.: Niewiadomski Z., Warszawa 2019 ; E.2532, 2 sygn. Ni/pl-33
 • Szymczak I., Własność lokali: komentarz, Warszawa 2020 ; E.2549, 2 sygn. Ni/pr-63
 • Nowak M.J., Tokarzewska-Żarna Z., Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej, Warszawa 2018 ; E.2546, 2 sygn. Ni/pr-64
 • Prawo nieruchomości: zbiór przepisów, stan prawny na 4 sierpnia 2020 r., Warszawa 2020 ; E.2550, 2 sygn. Ni/pr-65
 • Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami: aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Warszawa 2020 ; E.2534, 2 sygn. Ni/pr-66
 • Antczak-Stępniak A., Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym, Łódź 2019 ; E.2539, 2 sygn. Ni/ry-54
 • Vademecum zarządcy nieruchomości: wzory dokumentów, pism oraz uchwał + płyta CD ze wzorami dokumentów, Warszawa 2019 ; E.2529+CD, 2 sygn. Ni/z-32, E-V.14082+CD, 2 sygn. Ni/z-33
 • Nowak M.J., Tokarzewska-Żarna Z., Gospodarka nieruchomościami w gminie: kluczowe problemy prawne, Warszawa 2017 ; E.2545, 2 sygn. Ni/g-46
 • Substyk M., Finanse wspólnoty mieszkaniowej w praktyce: przepisy z komentarzem i przykładami, Warszawa 2019 ; E.2538, 2 sygn. Ni/m-48
 • Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna: przykład Warszawy, Berlina i Paryża, aut.: Grzegorczyk A. i in., Warszawa 2019 ; E.2536, 2 sygn. Ni/m-49
 • Nowak M.J., Służebność przesyłu, Warszawa 2017 ; E.2543, 2 sygn. Ni/pl-34, E-V.14156, 2 sygn. Ni/pl-35
 • Michorowski M., Sieradzki R., Szopa B., Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych, Warszawa 2020 ; E.2540, 2 sygn. Ro/ek-59
 • Wojciechowska J., Agroturystyka: signum turystyki i obszarów wiejskich, Warszawa 2018 ; E.2541, 2 sygn. T/a-32
 • Sztorc M., Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych, Warszawa 2020 ; E.2537, 2 sygn. T/ho-20
 • Mrukowska N., Wizerunek gminy i jego ochrona, Warszawa 2020 ; E.2547, 2 sygn. Gm-29
 • Misiejko A., Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Warszawa 2020 ; E.2533, 2 sygn. Sd-94
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, red. nauk.: Dolnicki B., Warszawa 2020 ; E.2531, 2 sygn. Sd-96
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny: pionowy podział władzy, Warszawa 2020 ; E.2548, 2 sygn. Sd-95
 • Zbiór zadań z mikroekonomii, red. nauk.: Kalinowski S., Poznań 2014 ; E.2552, 2 sygn. Ek/mi-82
 • Wprowadzenie do algorytmów, aut.: Cormen T.H. i in., Warszawa 2020 ; E.2532, 2 sygn. Inf-108
 • Urma R.G., Fusco M., Mycroft A., Nowoczesna Java w działaniu: wyrażenia lambda, strumienie, programowanie funkcyjne i reaktywne, Warszawa 2019 ; E. 2542, 2 sygn. Inf-107
 • Psychologia biznesu, red. nauk: Rożnowski B., Fortuna P., Warszawa 2020 ; E.2530, 2 sygn. Ps-64
 • Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych, pod red. Kacperskiej E., Warszawa 2019 ; E.2544, 2 sygn. Ms-51
 • Zysnarska A., Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, Gdańsk 2020 ; E.2559, 2 sygn. Fi/p-73
 • Szemraj T., Czajkowska A., Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw, Łódź 2020 ; E.2556, 2 sygn. Zf-140
 • Ochrona środowiska i przyrody - wybrane aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące JST, aut.: Dacko M. [i in.], Warszawa 2020 ; E.2555, 2 sygn. Ś-97
 • Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., Contolling finansowy w przedsiębiorstwie, Warszawa 2019 ; E.2562, 2 sygn. C-25
 • Nesterak J., Nowak M., Kowalski M.J., Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Warszawa 2020 ; E.2561, 2 sygn. C-26
 • Zbiór zadań z mikroekonomii, red. nauk.: Kalinowski S., Poznań 2017 ; E.2563, 2 sygn. Ek/mi-83
 • Łącka I., Suproń B., Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy, Warszawa 2020 ; E.2554, 2 sygn. L-101
 • Mizerski G., (przedmowa-Glapiński A.), Real Estate Investments Tusts (REITs)-Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości, Warszawa 2020 ; E.2560, 2 sygn. Ni/i-15
 • Funkcje narzędzi polityki przestrzennej, red. nauk.: Nowak M.J., Warszawa2020 ; E.2553, 2 sygn. Ni/pl-36, E-V.14174, 2 sygn. Ni/pl-37
 • Pietrzyk F., Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych, Warszawa 2020 ; E.2557, 2 sygn. Ni/pr-67
 • Szacowanie nieruchomości, pod red.: Dydenki J., Warszawa 2020 ; E.2558, 2 sygn. Ni/w-76