Nowości

Nowości - grudzień 2019 - marzec 2020

                                                                           

 • Nawrocki R., Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń , Gdańsk 2018, E.2499, 2 sygn. R-188
 • Nita B., Sprawozdawczość zarządcza, Warszawa 2014, E.2498, 2 sygn. Sf-67 ; E-V.13815, 2 sygn. Sf-68
 • Cymerman R., Cymerman J., Wycena nieruchomości w zadaniach: przewodnik do ćwiczeń, Koszalin 2018, E.2495, 2 sygn. Ni/w-75
 • Żmuda-Matan K., Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu, Sosnowiec 2017, E. 2489, 2 sygn. N//g-43
 • Zawada-Tomkiewicz A., Storch B., BHP i ergonomia dla inżynierów: projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego, Koszalin 2018, E. 2500, 2 sygn. Bhp-57
 • Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. nauk.: Kaszkur A., Laska A., Bydgoszcz 2017, E.2488, 2 sygn. In-40
 • Współczesne problemy zarządzania i marketingu, red. nauk.: Niestrój R., Dąbrowa Górnicza 2014, E.2493, 2 sygn. Z-101
 • Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. nauk.: Lisiński M, Wróbel M, Dąbrowa Górnicza 2016, E. 2492, 2 sygn. Zo-66
 • Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami, red. nauk.: Falencikowski T., Lis M., Dąbrowa Górnicza 2018, E. 2487, 2 sygn. Zop-144
 • Galas B., Wyleżałek J., Polityka i władza - przemiany mentalności - edukacja społeczna: szkice z pogranicza socjologii, psychologii społecznej i edukacji, Warszawa2019, E.2484, 2 sygn. Po-68
 • Kot-Radojewska M., Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście elastycznych form zatrudnienia: perspektywa interesariuszy, Dąbrowa Górnicza 2017, E.2494, 2 sygn. Kl-22
 • Nazarczuk J.M., Umiński S., Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland, Olsztyn 2019, E. 2483, 2 sygn. Ek-a-13
 • Rozwój gospodarczy regionów: gospodarka-zarządzanie-marketing, pod red. nauk.: Hajduka G., Kubejko-Polańskiej E., Rzeszów 2017, E.2491, 2 sygn. Lr-37
 • Gąsiorkiewicz L., Podstawy zarządzania procesami w zakładach ubezpieczeń, Warszawa 2018, E. 2485, 2 sygn. U-58
 • Potocki T., Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Rzeszów 2018, E.2490, 2 sygn. Zf-139
 • Atlas rolny: dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2019, E-SPEC.23271, 2 sygn. Ro/UE-114
 • Zakrzewska M., Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska, Warszawa 2018, E.2486, 2 sygn. Ś-96
 • Majchrzak I., Nadolna B., Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów, Warszawa 2019, E. 2501, 2 sygn. R-190 ; E-V.13851, 2 sygn. R-191
 • Barański R., Fundacje i stowarzyszenia: zasady funkcjonowania, Gdańsk 2019, E.2482, 2 sygn. Pr-206
 • Błaszczyk A., Opodatkowanie organizacji pozarządowych, Gdańsk 2017, E.2497, 2 sygn. Pt-68
 • Makal A., Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń: stan prawny-styczeń 2018, Gdańsk 2018, E. 2496, 2 sygn. R-189
 • Bariery rozwoju firm sektora MŚP w regionie lubuskim, red. nauk.: Kaczmarek A., Marcinkowski T., Gorzów Wielkopolski 2008, E. 2503, 2 sygn. Mśp-60
 • Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, pod red. : Skoczylas W., Warszawa 2009, E. 2502, 2 sygn. Sf-69
 • Lewicki W., Podstawy ekonomiki transportu i logistyki: ekonomiczne, organizacyjne, techniczne determinanty rozwoju transportu intermodalnego i centrów logistycznych w Polsce, Katowice 2018, E.2504, 2 sygn. L-99
 • Statystyka matematyczna: przykłady i zadania, aut.:  Bąk I. i in., Warszawa 2020, E.2505, 2 sygn. St-160 ; E-V.13941, 2 sygn. St-161
 • Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość: innowacje-środowisko, red.nauk.: Czyżewska M., Pach J., Sala K., Warszawa 2020, E.2506, 2 sygn. Po-69
 • Nadolna B., Rydzewska M., Podstawy rachunkowości: skrypt dla studentów kierunków ekonomia i zarządzanie, Szczecin 2018, E.2509, 2 sygn. R-192 ; E-V.13976, 2 sygn. R-193
 • Daśko N., Sikorska-Lewandowska A., RODO w praktyce zarządcy nieruchomości, Warszawa 2019, E.2508, 2 sygn. Ni/pr-61
 • Behr J., Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych, Warszawa 2019, E.2507, 2 sygn. Gm-27