Nowości wydawnicze

 
tytuł: Kontrakty budowlane
autor: Ewa Hanna Siemińska
wydawnictwo:  CeDeWu, Warszawa 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: XIII-102z 
tytuł: Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
autor: Ryszard Tytko
wydawnictwo:  Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: II-101 
tytuł: Ocena oddziaływania na środowisko
autor: Jacek Krystek
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: XVIII-14 
tytuł: Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów
autor: Jan Bródka
wydawnictwo:  Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2013
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIb-90z
tytuł: Badanie podłoża budowli
autor: Marek Tarnawski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIII-55z 
tytuł: Podstawy geoinżynierii
autor: Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek
wydawnictwo:  Wydawnictwa AGH, Kraków 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIII-49 
tytuł: Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych
autor: Jan Czupajłło
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: XIIIb-266z 
tytuł: Geometria wykreślna w zadaniach
autor: Dariusz Fabianowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: IVa-102 
tytuł: BIM and construction management
autor: Brad Hardin, Dave Mccool
wydawnictwo:  John Wiley & Sons, Indianapolis 2015
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: III-49 
tytuł: Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii
autor: Ryszard Tytko
wydawnictwo:  Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: II-63 
tytuł: Rachunek wektorowy i tensorowy dla inżynierów
autor: Ryszard Buczkowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: IVa-50 
tytuł: Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
autor: Roman Kotapski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2017
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: XIII-86 
tytuł: Theory of Elasticity
autor: Aldo Maceri
wydawnictwo:  Springer, 2010
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VII-238
tytuł: Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości
autor: Wiesław Kurdowski
wydawnictwo:  Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2018
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: XIIIa-216 
tytuł: Zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
autor: Jacek Pliszek
wydawnictwo:  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: XIII-89
tytuł: Tall building foundation design
autor: Harry G. Poulos
wydawnictwo: CRC Press-Taylor & Francis Group, Londyn 2017
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIII-56
tytuł: Sustainable construction Green building design and delivery
autor: Charles J.Kibert
wydawnictwo:  Wiley, 2016
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: II-72
tytuł: Theory of Elasticity and Plasticity
autor: H. Jane Helena
wydawnictwo:  PHI Learning Private Limited, 2017
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VII-241
tytuł: Cywilizacyjne zanieczyszczenia wód podziemnych w Polsce
autor: Bohdan Łyp
wydawnictwo:  Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", Warszawa 2019
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: IVc-74
tytuł: LVS3 - Waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych: założenia metodyczne
autor: Michał Piasecki
wydawnictwo:  Instytut Techniki Budowlanej. Dział upowszechniania wiedzy, Warszawa 2014
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIb-54/1
tytuł: LVS- Waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych: poradnik
autor: Michał Piasecki
wydawnictwo:  Instytut Techniki Budowlanej. Dział upowszechniania wiedzy, Warszawa 2014
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIb-54/2
tytuł: Craig's soil mechanics
autor: Jonathan Knappett
wydawnictwo: CRC Press-Taylor & Francis Group, New York 2020
opis: Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sygnatura 2: VIII-53