Informacje o zasobach

Zasoby elektroniczne

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki dostępnych ze strony Biblioteki Głównej ZUT:

Na stronie Biblioteki Głównej można znaleźć informacje na temat otwierania zasobów przez poszczególnych wydawców.

Polskie Normy

Polskie Normy w wersji drukowanej znajdujące się w zbiorach, Biblioteki WBiIŚ dostępne są wyłącznie na miejscu. Normy chronione są prawem autorskim, które przysługuje wyłącznie Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Istnieje zakaz kopiowania Polskich Norm. Dostęp do Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych PKN zapewniony jest w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkcie Informacji Normalizacyjnej znajdującym się w Bibliotece Głównej ZUT.