Informacje dla użytkowników

Warunki wypożyczeń

  • W Bibliotece WBiIŚ obowiązują wypożyczenia krókoterminowe: nocne lub na weekend. Wybrane materiały biblioteczne pożyczane są też na dłuższy termin po uzgodnieniu z bibliotekarzem.  Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów.
  • Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. Konto zakładane jest na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej (ELS) lub doktoranckiej (ELD). Konto ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Legitymacja studencka pełni jednocześnie rolę karty bibliotecznej.

     Studenci I roku (I, II, III stopnia)  dokonują zapisu w Wypożyczalni Biblioteki Głównej mieszczącej się pod adresem:

     https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/kontakt.html

     w godzinach pracy Wypożyczalni BG:

     https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/o-bibliotece/godziny-otwarcia.html

     Pozostali Czytelnicy:

     Warunkiem przedłużenia konta na kolejny rok jest rozliczenie się z biblioteką z wszelkich zaległości i zgłoszenie się do Wypożyczalni BG:

     https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/kontakt.html  z aktualną legitymacją studencką lub doktorancką.

Kary za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, że przedłużyć wypożyczenia można:

  •  telefonicznie: tel. 91 449 45 13,
  •  mailowo na adres:

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

lub w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni przy ul. Ku Słońcu 140

lub przesłać na adres przelewybg@zut.edu.pl

Urządzenia biurowe dostępne w Bibliotece WBiIŚ

W Bibliotece można korzystać z trzech komputerów z dostępem do internetu i pakietem Office. 

Polskie Normy

Polskie Normy w wersji drukowanej znajdujące się w zbiorach, Biblioteki WBiIŚ dostępne są wyłącznie NA MIEJSCU. Normy chronione są prawem autorskim, które przysługuje wyłącznie Polskiemu Komietowi Normalizacyjnemu (PKN). Istnieje zakaz kopiowania Polskich Norm. Dostęp do Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych PKN zapewniony jest w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkcie Informacji Normalizacyjnej znajdującym się w Bibliotece Głównej ZUT http://www.bg.zut.edu.pl/osrodek-informacji-patentowej-i-normalizacyjnej-oraz-punkt-informacji-normalizacyjnej.html

Czasopisma zagraniczne dostępne on-line

Następujące czasopisma z dziedziny budownictwa i architektury są dostępne on-line: Baupysik, Bautechnik, Beton und Stahlbetonbau, Building and Environment, Cement Concrete Research, Journal of the American Ceramic Society, Stahlbau. Z podanych tytułów skorzystać można poprzez wyszukiwarkę czasopism: FULL TEXT FINDER.  W celu uzyskania dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych należy skonfigurować połączenie wirtualnej sieci prywatnej VPN na swoim komputerze domowym według instrukcji zamieszczonej na stronie: http://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html