Informacje dla użytkowników

Warunki wypożyczeń

W Bibliotece WBiIŚ obowiązują wypożyczenia krótkoterminowe: nocne lub na weekend. Wybrane materiały biblioteczne pożyczane są też na dłuższy termin po uzgodnieniu z bibliotekarzem.  Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów.
Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. Konto zakładane jest na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej (ELS) lub doktoranckiej (ELD). Konto ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Legitymacja studencka pełni jednocześnie rolę karty bibliotecznej.

  • Studenci I roku (I, II, III stopnia)

dokonują zapisu w Wypożyczalni Biblioteki Głównej,  gdzie należy się zgłosić z aktualną legitymację studencką lub doktorancką.

  • Pozostali Czytelnicy:

Warunkiem przedłużenia konta na kolejny rok jest rozliczenie się z biblioteką z wszelkich zaległości i zgłoszenie się do Wypożyczalni BG lub Wypożyczalni  Językowej (BJM pok. 210, II piętro).  Konta użytkowników, które były ważne do 31.10.2020 zostały przedłużone do 29.11.2020.

Kary za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, że przedłużyć wypożyczenia można:

  •  telefonicznie: tel. 91 449 45 13,
  •  mailowo na adres: biblbudownictwo@zut.edu.pl

Należności prosimy wpłacać na konto:
Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
lub w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).
w treści podając tytuł opłaty:
„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni przy ul. Ku Słońcu 140
lub przesłać na adres przelewybg@zut.edu.pl

Polskie Normy

Polskie Normy w wersji drukowanej znajdujące się w zbiorach, Biblioteki WBiIŚ dostępne są wyłącznie NA MIEJSCU. Normy chronione są prawem autorskim, które przysługuje wyłącznie Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Istnieje zakaz kopiowania Polskich Norm. Dostęp do Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych PKN zapewniony jest w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkcie Informacji Normalizacyjnej znajdującym się w Bibliotece Głównej ZUT.

Czasopisma zagraniczne dostępne on-line

Następujące czasopisma z dziedziny budownictwa i inżynierii środowiska są dostępne on-line: Baupysik, Bautechnik, Beton und Stahlbetonbau, Building and Environment, Cement Concrete Research, Journal of the American Ceramic Society, Stahlbau. Z podanych tytułów skorzystać można poprzez wyszukiwarkę czasopism: FULL TEXT FINDER.  W celu uzyskania dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych należy skonfigurować połączenie wirtualnej sieci prywatnej VPN na swoim komputerze domowym według instrukcji.

Urządzenia biurowe dostępne w Bibliotece WBiIŚ

W Bibliotece można korzystać z trzech komputerów z dostępem do internetu i pakietem Office.