NOWOŚCI CZYTELNI BUDOWNICTWA

 • tytuł: Zmiany parametrów konsolidowania podłoża organicznego
 •       autor: Roman Bednarek
        wydawnictwo:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019
        opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-38 z

 • tytuł: Termodynamika odnawialnych źródeł energii

   autor: Zbigniew Wrzesiński
   wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017
    opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 43

 • tytuł: Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe
 •       autor: Marek Lechman
        wydawnictwo:  Instytut Techniki Budowlanej, 2020
        opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa - 50

 • tytuł: Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2
  •  autor: Michał Knauff
    wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
    opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa - 31 z

 • tytuł: Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych

           autor: Michał A. Glinicki
           wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019
          opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 17 z

 • tytuł: Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych

           autor: Jerzy Kazimierz Szlendak
           wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb-28

 • tytuł: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych

           autor: Starosolski Włodzimierz
           wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-353/6

 • tytuł: Inteligentny budynek : poradnik projektanta, instalatora i użytkownika

           autor:  Duszczyk, Krzysztof. Dubrawski, Andrzej. Autor Dubrawski, Albert Paweł, Szafrański, Mariusz, Pawlik Marcin
           wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2019
           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-43z

 • tytuł: Geosyntetyki w budownictwie wodnym
 •       autor:  Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
        wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2019
        opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI -45

 • tytuł: Budowa dróg : podstawy projektowania
 •       autor:  Wiesław Stanisław Młodożeniec
        wydawnictwo:   BEL Studio Sp. z. o.o., 2020
        opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 21 z

 • tytuł: Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych
 •       autor:  Janusz Witalis Kozubal
        wydawnictwo:   Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019

           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-36

 • tytuł: Wzmacnianie pod obciążeniem stalowo-betonowych belek zespolonych w analizie numerycznej i badaniach doświadczalnych
 •       autor:  Piotr Szewczyk
        wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2019
        opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII - 221 z

 • tytuł: Zastosowanie metod dostrajania modeli dyskretnych oraz transformaty falkowej do diagnostyki uszkodzeń belek zespolonych
 •       autor:  Agnieszka Pełka-Sawenko
        wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2019
        opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII - 220 z

 • tytuł: Obliczenia numeryczne na zmiennych losowych
  • autor:  Marcin Korzeń
   wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2013
   opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVa - 9

 • tytuł: Asymptotyczne warunki brzegowe dla stacjonarnych zagadnień elektromagnetycznych w obszarach nieorganicznych - algorytmy metody                   elementów skończonych

           autor:  Stanisław Gratkowski

           wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego , 2009

           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 36

 • tytuł: Stalowe konstrukcje przekryć obiektów budowlanych dużych rozpiętości 
  • autor:  Sylwester Kobielak, Marek Nowak, Edward Hutnik
   wydawnictwo:   Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
   opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIb - 29 z

 • tytuł: Zbuduj sam drewniany dom : instrukcja montażu krok po kroku

           autor:  Marek Bajer

           wydawnictwo:   Architektoniczna Pracownia Projektowa Bajer Dom, 2018

           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIc - 15 z

 • tytuł: Teoria wymiany ciepła
  • autor:  Jan Madejski
   wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998
   opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 82

 • tytuł: Przewodzenie ciepła : model hiperboliczny i relaksacyjny 

           autor: Leszek Malinowski

           wydawnictwo:   Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2009

           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IV - 41

 • tytuł: Diagnostyka obiektów budowlanych : zasady wykonywania ekspertyz

           autor:  Antoni Biegus [i 23 pozostałych] ; pod redakcją Leonarda Runkiewicza

           wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2020

           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-252

 • tytuł: Budownictwo morskie : wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi 

           autor:  Waldemar Magda

           wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2020

           opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI-31 z