TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016 w Bibliotece Wydziału Budownictwa i Architektury

W Czytelni Budownictwa SKN CONCRETNI zaprezentowało wystawę "Concrete + Konkretny = Concretni".

W Czytelni Architektury SKN DISEGNO pokazało wystawę fotograficzną "Kadrując Kamień Pomorski"