POKAŻ MI SWÓJ MODEL wystawa w Czytelni Architektury

Jest to wystawa autorska mgr inż. arch. Tomasza Sachanowicza prezentująca makiety architektoniczne wykonane w trakcie zajęć ze studentami jako prace semestralne oraz modele projektów samego autora.