Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

TYMCZASOWE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIBLIOTEKI:

 Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie       zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania  informujemy, że:
Biblioteki Specjalistyczne świadczą usługi w formie zdalnej wyłącznie pracownikom naukowym ZUT po wcześniejszym ustaleniu terminu. Prosimy użytkowników o kontakt mailowy z biblioteką na adres: bibliotekabia@zut.edu.pl

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW:
  • Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów przypadające na ww. okres zostały przedłużone do dnia 01.06.2020 r. i będą przedłużane do momentu  wznowienia pracy biblioteki.  Naliczanie kar w okresie zamknięcia Biblioteki WBiA jest zawieszone.
  • Użytkownikom zalecamy w tym czasie korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych na stronie www.bg.zut.edu.pl 
STRUKTURA I PRACOWNICY BIBLIOTEKI WBIA:

CZYTELNIA BUDOWNICTWA:

mgr inż. arch. JOANNA RUDNA - osoba odpowiedzialna za pracę Biblioteki WBiA:

e-mail:  joanna.rudna@zut.edu.pl

tel. (091) 449 45 13

mgr JOANNA CUR

e-mail: joanna.cur@zut.edu.pl

tel. (91) 449 45 13

 CZYTELNIA ARCHITEKTURY:

mgr JADWIGA ROJEWSKA

e-mail: jadwiga.rojewska@zut.edu.pl

tel. (91) 449 56 14, 449 56 15

mgr inż. DANIEL KWAŚNIEWSKI

e-mail daniel.kwasniewski@zut.edu.pl

tel. (91) 449 56 14, 449 56 15

KONTAKT:

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY:

adres e-mail: bibliotekabia@zut.edu.pl

CZYTELNIA BUDOWNICTWA:

70-311 Szczecin, al. Piastów 50

tel. (91) 449 45 13

CZYTELNIA ARCHITEKTURY:

70-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50

tel. (091) 449-56-14, 449-56-15