Informacje dla studentów

Informacja odnośnie wypożyczonych książek-odpowiedź na zapytania studentów

Wypożyczone książki sprzed czasu pandemii( bez kar) będące obecnie u czytelników nie są obciążone karami lecz termin ich oddania jest zmieniany w zależności od sytuacji i decyzji Rektora ZUT oraz Dyrekcji BG ZUT.

Obecnie książki wypożyczone przed kwarantanną mają wyznaczony termin zwrotu na dzień 02.06.2020.

W przypadku książek, które przed kwarantanną miały już naliczoną karę za przetrzymanie, kwota kary została zatrzymana i nie ulega zwiększeniu. 

Informacje dla studentów: założenie konta bibliotecznego oraz nr rachunku bankowego

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki, jednocześnie przypominamy

że podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych i specjalistycznych.

Podstawą przedłużenia/prolongaty konta bibliotecznego jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.:91 449 42 93 lub e-mail:wypozyczalnia@zut.edu.pl

 

Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została zdjęta z konta czytelnika.Do momentu zakończenia formalności związanych z karą czytelnik nie może wypożyczać książek do domu.Może natomiast korzystać z księgozbioru na miejscu w bibliotece.Po wykonaniu tych formalności można ponownie wypożyczać książki z biblioteki. Zapraszamy do odwiedzin w bibliotece!

 

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów 1 roku wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem.Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl W zakładce "E-usługi" należy wybrać"E-edukacja", następnie w Kategoriach kursów wskazać "Kursy ogólnouczelniane", a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT-Szkolenie biblioteczne. Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej.Za pierwszym razem należy wybrać opcję "Zapisywanie samodzielne" i dalej "Zapisz mnie". Na początku dobrze jest przeczytać zamieszczone informacje, a następnie przejść do rozwiązywania testu.Zajmie to ok. 20 minut.Test oczywiście można powtórzyć, np. aby poprawić wynik.Powodzenia.