Informacje dla studentów

Bibl.WBiHZ czynna:

Bibl.WBiHZ czynna w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00-14.00

Zapraszamy

Informacja odnośnie wypożyczonych książek-odpowiedź na zapytania studentów

Uwaga!

Bibl.WBiHZ informuje: 

-Od dnia 30.11.20202 (poniedziałek) biblioteka wznowiła  obsługę bezpośrednią czytelników

czyli można oddawać i wypożyczać książki.

-nadal nie udostępniamy czasopism na miejscu, jest możliwość przesyłania skanów art.

-nie można korzystać z komputerów.

- terminy zwrotu wypożyczonych książek zostały przedłużone do 4 grudnia 2020 r. 

- w okresie 10.11. – 4.12.2020 r. naliczanie kar za przetrzymane książki zostało wstrzymane,

- od 30 listopada 2020 wznowiona zostaje możliwość składania zamówień w systemie Aleph, 

-  prosimy o korzystanie z e-zasobów biblioteki.

- polecamy usługi zdalne: informacja telefoniczna, e-mail, skanowanie materiałów informacyjnych, 

Adres mailowy: biblbiotechnologia@zut.edu.pl

tel. 91 449 61 16

 

 

Informacje dla studentów: założenie konta bibliotecznego oraz nr rachunku bankowego

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki, jednocześnie przypominamy

że podstawą zapisu do Biblioteki Głównej jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta, która pełni funkcję karty bibliotecznej także w bibliotekach wydziałowych. Student/doktorant zapisuje się do biblioteki w Wypożyczalni BG ZUT ul. Ku Słońcu 140.

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich bibliotek wydziałowych i specjalistycznych.

Podstawą przedłużenia/prolongaty konta bibliotecznego jest rozliczenie się ze wszystkich zaległości finansowych zaistniałych względem Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych.

Zaległości finansowe  z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek wpłacamy na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

Tytuł opłaty: zadłużenie wobec Biblioteki Głównej

Proszę podać: nazwisko, imię, nr legitymacji studenta lub doktoranta

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej tel.:91 449 42 93 lub e-mail:wypozyczalnia@zut.edu.pl

 

Potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaconych kar za przetrzymanie książek należy przesłać na: przelewybg@zut.edu.pl  aby zapłacona już kara została zdjęta z konta czytelnika.Do momentu zakończenia formalności związanych z karą czytelnik nie może wypożyczać książek do domu.Może natomiast korzystać z księgozbioru na miejscu w bibliotece.Po wykonaniu tych formalności można ponownie wypożyczać książki z biblioteki. Zapraszamy do odwiedzin w bibliotece!

 

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów 1 roku wszystkich wydziałów ZUT. Szkolenie kończy się testem.Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.Szkolenie znajduje się na stronie uczelni www.zut.edu.pl W zakładce "E-usługi" należy wybrać"E-edukacja", następnie w Kategoriach kursów wskazać "Kursy ogólnouczelniane", a w nich kurs Biblioteka Główna ZUT-Szkolenie biblioteczne. Do kursu trzeba zalogować się loginem i hasłem jak do poczty uczelnianej.Za pierwszym razem należy wybrać opcję "Zapisywanie samodzielne" i dalej "Zapisz mnie". Na początku dobrze jest przeczytać zamieszczone informacje, a następnie przejść do rozwiązywania testu.Zajmie to ok. 20 minut.Test oczywiście można powtórzyć, np. aby poprawić wynik.Powodzenia.