Zasady korzystania z Bbilioteki Wydziału Architektury

Warunki wypożyczeń

  • W Bibliotece Wydziału Architektury obowiązują wypożyczenia krókoterminowe: nocne lub na weekend. Wybrane materiały biblioteczne pożyczane są też na dłuższy termin po uzgodnieniu z bibliotekarzem.  Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów.
  • Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. Konto zakładane jest na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej (ELS) lub doktoranckiej (ELD). Konto ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Legitymacja studencka pełni jednocześnie rolę karty bibliotecznej.

     Studenci I roku (I, II, III stopnia)  dokonują zapisu w Wypożyczalni Biblioteki Głównej mieszczącej się pod adresem:

     https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/kontakt.html

     w godzinach pracy Wypożyczalni BG:

     https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/o-bibliotece/godziny-otwarcia.html

     Pozostali Czytelnicy:

     Warunkiem przedłużenia konta na kolejny rok jest rozliczenie się z biblioteką z wszelkich zaległości i zgłoszenie się do Wypożyczalni BG:

     https://bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/kontakt.html  z aktualną legitymacją studencką lub doktorancką.

     Studenci kierunków: architektura i urbanistyka oraz  PAWiO mogą zgłaszać się do Czytelni Architektury.

Kary za nieterminowy zwrot

Kara za nieterminowy zwrot książek wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, że przedłużyć wypożyczenia można:

  •  telefonicznie:  tel. 91 449 56 14, 91 449 56 15
  •  mailowo na adres:

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres
 przelewybg@zut.edu.pl

Urządzenia biurowe dostępne w Bibliotece Wydziału Architektury

 

W Bibliotece WA udostępniane są studentom dwa komputery z dostępem do internetu i pakietem office oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner).

Student może otrzymać dziennie 10 kartek A4 do drukarki.

Czasopisma zagraniczne dostępne on-line

Następujące czasopisma z dziedziny budownictwa i architektury są dostępne on-line: Baupysik, Bautechnik, Beton und Stahlbetonbau, Building and Environment, Cement Concrete Research, Journal of the American Ceramic Society, Stahlbau. Z podanych tytułów skorzystać można poprzez wyszukiwarkę czasopism: FULL TEXT FINDER.  W celu uzyskania dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych należy skonfigurować połączenie wirtualnej sieci prywatnej VPN na swoim komputerze domowym według instrukcji zamieszczonej na stronie: uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html