Veterinary Source

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Veterinary Source. Veterinary Source to kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Zasób jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych i studentów nauk weterynaryjnych. Baza zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, takie jak patologia i parazytologia zwierząt, weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne, anatomia i fizjologia, opieka nad małymi i dużymi zwierzętami, odżywianie, diagnostyka, rozmnażanie i hodowla zwierząt. Baza Veterinary Source została dodana na platformę EBSCOhost oraz do wyszukiwania poprzez wyszukiwarkę EDS i jest dostępna dla użytkowników w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.
Bezpośredni link do bazy Veterinary Source

Baza będzie dostępna do 20 maja 2022 r.