Reaxys Medicinal Chemistry (RMC)

Zapraszamy do testowania modułu medycznego bazy Reaxys - Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) - służącego głównie tworzeniu nowych leków oraz optymalizacji ich działania

Moduł zawiera informacje na temat, między innymi, działania związków, ich bioaktywności, syntezy, właściwości farmakokinetycznych, toksykologii, działań niepożądanych, metabolizmie i transporcie itp.

Wejście do modułu poprzez zakładkę na stronie Biblioteki Głównej: Bazy danych>Reaxys.

Test aktywny do 13 listopada 2020