Dostęp testowy do bazy AccessEngineering

Zapraszamy do testowania bazy AccessEngineering
Opis bazy:
AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści oraz narzędzi analitycznych, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii.
Źródło zapewnia dostęp do:

  • Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie, w tym takie tytuły jak Perry’s Chemical Engineers’ Handbook; Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers; Roark’s Formula for Stress and Strain; Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, Vanek;
  • Ponad 900 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, matematycznych i naukowych, a także demonstracje sprzętu i procesów inżynieryjnych;
  • Arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń;
  • Wyszukiwarki pozwalającej na zawężenie treści do tematów poruszanych w ramach poszczególnych programów studiów inżynierskich, co może pomóc wydziałom w planowaniu i realizacji programu nauczania.
  • Ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel;
  • Narzędzia DataVis ™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów.

Nieograniczony dostęp można uzyskać na stronie bazy AccessEngineering
Link prowadzący do nagrania instruktażowego - AccessEngineering Site Overview
Link prowadzący do broszury „User Guide” przedstawiającej wskazówki dla użytkowników - AccessEngineering User Guide

Dostęp w dniach 18 maja - 23 czerwca