Dostęp testowy do baz przyrodniczych EBSCO

Zapraszamy do korzystania z dostępów testowych do baz z zakresu nauk przyrodniczych firmy EBSCO:

 • Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide oferuje dostęp do informacji bibliograficznej w zakresie ichtiologii, rybołówstwie, biologii wodnej i morskiej. Tematyka obejmuje taksonomię ryb, badania nad ssakami morskimi, zarządzanie siedliskami, pasożyty, choroby, historię naturalną i wiele innych zagadnień.
  Link do bazy Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide
 • Waters & Oceans Worldwide to stworzona przez NISC South Africa baza, oferująca dostęp do ponad 2 milionów rekordów bibliograficznych i abstraktów w zakresie tematów powiązanych z wodą, zbiornikami wodnymi, zaopatrzeniem w wodę, odsalaniem, geologią morską, zanieczyszczeniem wód, odwadnianiem oraz tematów pokrewnych.
  Link do bazy Waters & Oceans Worldwide
 • Wildlife & Ecology Studies Worldwide to największy indeks literatury dotyczącej dzikich ssaków, ptaków, gadów i płazów, obejmujący wiele tematów związanych z dziką przyrodą, poszczególnymi gatunkami, typami siedlisk, zachowaniami zwierząt, ekoturystyką i zoologią. Wildlife & Ecology Studies Worldwide zawiera 544 aktywne czasopisma indeksowane i abstraktowane oraz 508 aktywnych, recenzowanych czasopism z indeksami i abstraktami.
  Link do bazy
  Wildlife & Ecology Studies Worldwide 
 • Environment Complete to wiodąca baza danych z zakresu środowiska, obejmująca ponad 500 aktywnych, pełnotekstowych czasopism. Publikacje zawarte w bazie poruszają tematy z zakresu ekologii ekosystemów, energii, polityki środowiskowej, zrównoważonego rozwoju i innych dziedzin.
  Link do bazy
  Environment Complete

Bazy zostały dodane do listy baz na platformie EBSCOhostoraz wyszukiwarki EDS i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.
Dostęp potrwa do 28 lutego 2023 r.