INSPEC

  • INSPEC jest wiodącą bibliograficzną bazą danych, zawierającą streszczenia i indeksy artykułów naukowych i technicznych z całego świata z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, automatyki, informatyki, technologii informacyjnej, wytwarzania, produkcji i inżynierii mechanicznej. Oprócz podstawowych obszarów tematycznych, Inspec zapewnia również znaczne pokrycie pokrewnych dyscyplin, takich jak materiałoznawstwo, oceanografia, inżynieria jądrowa, geofizyka, inżynieria biomedyczna i wiele innych. Baza oferuje dostęp do informacji indeksowej na profesjonalnym poziomie, wykorzystując terminy tezaurusa, klasyfikację, kody, indeksowanie danych numerycznych, indeksowanie substancji chemicznych, indeksowanie obiektów astronomicznych i kody IPC. Inspec Classification to potężne narzędzie wyszukiwawcze, które umożliwia badaczom ograniczenie wyszukiwania do wcześniej określonych sekcji bazy Inspec. Zawartość bazy obejmuje ponad 20 milionów rekordów z ponad 4500 aktywnych czasopism od ponad 500 różnych wydawców, w tym IEEE, AIP, AIP i SPIE, Elsevier i Springer, wydawnictwa akademickie i agencje rządowe. Baza Inspec oferuje również dostęp do Inspec Analytics, nowego dynamicznego narzędzia do analizy badań, opartego na bazie danych Inspec. Korzystając z wzbogacania semantycznego, Inspec Analytics umożliwia specjalistom eksplorację, identyfikację i porównanie trendów badawczych w tysiącach organizacji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Dzięki tym spostrzeżeniom użytkownicy mogą wyznaczać kierunek swoich wyników badań i monitorować ich wpływ. Link do wyszukiwania w Inspec Analytics pojawia się na stronie wyników EBSCOhost oraz w każdym szczegółowym rekordzie.

    Przycisk przekierowujący do bazy Inspec

Dostęp będzie aktywny do 14 lipca 2022 r.