Zarządzenie Nr 21 Rektora ZUT z dnia 19 lutego 2021 r.