Zarządzenie Nr 2 Rektora ZUT z dnia 14 stycznia 2021 r.