Aktualności

WYSTAWY

                                                                                                   
Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

zaprasza do obejrzenia dwóch wystaw :

- "PIĘKNY ŚWIAT PRZYRODY W FOTOGRAFII LILLI MIELNIK",

Pani dr hab. Lilla Mielnik, kierownik Katedry Fizyki i Agrofizyki na Wydziale KŚiR, jest  nie tylko fizykiem i geografem, ale także pasjonatką podróży oraz zapaloną fotografką. Interesuje się przyrodą oraz zjawiskami w niej zachodzącymi. „Zatrzymuje w kadrze” ciekawostki zaobserwowane na łonie natury.

- "NASZE BIBLIOTEKI, czyli DOMOWE KSIĄŻNICE CZYTELNIKÓW”

Zaglądamy do domowych biblioteczek naszych studentów i pracowników. Na wystawie można będzie podziwiać zdjęcia ich własnych, bogatych księgozbiorów.

Wystawy będzie można oglądać od 8.05. do 30.09.2019r., w godzinach otwarcia biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!

MIASTO ZIELONE Z NATURY-BEZPŁATNE MATERIAŁY

W Bibliotece WKŚiR  można otrzymać  BEZPŁATNIE opracowanie, przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,  pt.:

 „MIASTO ZIELONE Z NATURY: PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK”. Pozycja ta  jest dedykowana przede wszystkim studentom: ogrodnictwa,

architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. Z pewnością będzie również przydatna pracownikom i doktorantom zainteresowanym tą tematyką.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik jest podstawą do wpisu zaliczenia w e-indeksie pod koniec semestru zimowego.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE KROK PO KROKU: Szkolenie on-line

KARA ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

Kara za nieterminowy zwrot książek naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny ALEPH i wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do jednej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, że przedłużyć wypożyczenia można:

  •  telefonicznie: 091 449 62 27

NALEŻNOŚCI PROSIMY  WPŁACAĆ NA KONTO:

Bank Santander Polska SA nr: 87 1090 0004 8098 0100 0000 0000

w treści podając tytuł opłaty:

„zadłużenie wobec Biblioteki Głównej -imię i nazwisko, numer albumu studenta/doktoranta”
lub 
w oddziałach Banku Santander Polska SA- bez prowizji (opłat).

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć osobiście do Wypożyczalni 
(ul. Ku Słońcu 140) lub przesłać na adres
 przelewybg@zut.edu.pl

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

U W A G A !
Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych Bibliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. 
Konto można założyć zapisując się do Biblioteki ZUT. Zainteresowanych zapraszamy do:  Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-18:00
  • sobota: 10:00-14:00

Podstawą zapisu jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub doktorancka (ELD), pełniąca funkcję karty bibliotecznej.

Z A P R A S Z A M Y !

INFORMACJA DLA STUDENTÓW LAT II-V ORAZ DOKTORANTÓW

U W A G A !
Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej, Wypożyczalni Językowej oraz pozostałych BIbliotek Wydziałowych i Specjalistycznych (również z Biblioteki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) jest uaktywnienie konta bibliotecznego na nowy rok akademicki.
W tym celu prosimy zgłaszać się z aktualną legitymacją studencką (ELS) lub doktorancką (ELD) do : Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT, ul. Ku Słońcu 140 czynnej w godz.:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-18:00
  • sobota: 10:00-14:00.

Z A P R A S Z A M Y !
Aby przedłużyć ważność konta należy także: 

  • zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
  • opłacić kary za nieterminowy zwrot książek.

PRENUMERATA CZASOPISM

PORADNIK KONSTRUKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ

Zapraszamy do korzystania z  wersji on-line:  "PORADNIKA KONSTRUKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ", dostępnej pod adresem:  http://pkm.dashofer.pl . Login i hasło do pobrania w Bibliotece WKŚiR.