Nowości

Wrzesień 2019r.

 • Współczesna edukacja menedżerska: badania etnograficzne. Agnieszka Postuła. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1991.
 • Zarządzanie komunikacją marketingową: integracja, nowe media, outsoursing. Grzegorz Hajduk. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1990.
 • Efektywność przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Koliński A., Stajniak M. Radom 2018. Sygnatura: X-1988.
 • Podstawy organizacji i zarządzania: materiały do ćwiczeń. Małgorzata Krwawicz. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1989.
 • Małe wielkie auta. Zdzisław Podbielski. Łódź 2019. Sygnatura: XVII-1256.
 • Dwupaliwowe elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe: efektywność energetyczna i ekonomiczna. Bartnik R., Skomudek W., Buryn Z., Hnydiuk-Stefan A. Warszawa 2019. Sygnatura: V-2376.
 • Stale odporne na korozję i ich spawalność. Jerzy Łabanowski. Gdański 2019. Sygnatura: IV-1861.
 • Obróbka skrawaniem: podstawy, dynamika, diagnostyka. Krzysztof Jemielniak. Warszawa 2018. Sygnatura: VIII-1664.

Czerwiec 2019r.

1.    Podstawy konstrukcji maszyn: ćwiczenia. Knosala Ryszard i in. Warszawa 2018. Sygnatura: VI-1680.

2.    Najlepsze praktyki skutecznego menedżera. Baczyńska A., Czarczyńska A. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1982.

3.    Poradnik mechatronika. Konstancin-Jeziorna 2015. Sygnatura: I-1167.

4.    Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku Flexsim.  Ireneusz Kaczmar. Warszawa 2019. Sygnatura: XVa-473.

5.    Digital learning: od e-learningu do dzielenia się wiedzą. Marta Machalska. Warszawa 2019. Sygnatura: M.30225.

6.    Izotropowe modele konstruktywne hipersprężystości.  Jemioło S., Franus A.Ł. Warszawa 2019. Sygnatura: IVa-1255.

7.    Metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn. Paweł Pyrzanowski. Warszawa 2018. Sygnatura: II-2144.

8.    Podstawy mechaniki ciał stałych. Andrzej Flaga. Warszawa 2019. Sygnatura: II-2145.

9.    Zarządzanie marketingowo-logistyczne: kontekst zrównoważonego rozwoju. Kauf S., Kramarz M., Sadowski A. Warszawa 2019. Sygnatura: X-1983.

10.  Współczsne zarządzanie. T.1.  A. Suchodolska - Red.  Toruń 2018. Sygnatura: X-1984.

11.  Innowacyjność małego przedsiębiorstwa. Maciej Zastempowski. Toruń 2019. Sygnatura: X-1985.

12.  Corporate wellnes w organizacji. Marzena Syper-Jędrzejak. Łódź 2019. Sygnatura: X-1986.

13.  Programowanie obrabiarek CNC. Grzesik W., Niesłony P., Kiszka P. Warszawa 2016. Sygnatura: IX-878.

14.  Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym. Agnieszka Tubis. Warszawa 2018. Sygnatura: X-1987.

15.  Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Ryszard Tytko. Kraków 2019. Sygnatura: Xa-269. 

Wydawnictwa zagraniczne

 • Automotive power Transsmision systems. Yi Zhang, Chris Mi. Hoboken 2018. Sygnatura: XI-513.
 • Applied mechanical design. Ammar Grous. London, Hoboken 2018. Sygnatura: VI-1681.
 • From additive manufacturing to 3D/4D Printing 3. London, Hoboken 2018. Sygnatura: XVb-452.
 • Design of piezo inkjet print heads: from acoustics to applications. J. Frits Dijksman. Weinheim 2018. Sygnatura: XVb-453.
 • MATLAB for engineers. Holly Moore. Pearson 2019. Sygnatura: XVb-454.
 • Automation 2019: progres in automation, Robotics and measurement techniques. R.Szewczyk, C.Zieliński, M.Kaliczyńska. Cham 2020. Sygnatura: XVa-472.
 • City Logistics 1: new opportunites and challenges. Eiichi Taniguchi, Russel G. THompson. Lonon 2018. Sygnatura: XVII-1255.
 • Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach. William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch. Singapore 2016. Sygnatura: IVa-1256.
 • Introduction to finite element analysis and design. Nam H. Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar. Hoboken, Chichester 2018.Sygnatura: II-2146.
 • A dictionary of oil & gas industry terms. Peter Roberts. Oxford 2019. Sygnatura: Ia-658.
 • Non-thermal plasma technology for polymeric materials: applications in composites, nanostructured materials, snd biomedical fields. Sabu Thomas, Miran Mozetic, Uros Cvelbar, Petr Spatenka, Prabeen K. M.. Amsterdam 2019. Sygnatura: IVc-323.
 • Solar Energy and technology. Vol. 2. Encyklopedia. Goran Mijic. Berlin; Boston 2018. Sygnatura: Ia-657.
 • Shape Memory polymers: theory and application. Hemjyoti Kalita. Berlin; Boston 2018. Sygnatura: IVc-325.
 • Fire retardancy behawior of polimer/clay nanocomposites. Indraneel Suhas Zope. Singapore 2018. Sygnatura: IVc-324.