Nowości

Nowości wydawnicze styczeń 2019

1. Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym / Zbigniew Lubośny. Wyd. 1, 3 dodr. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015.

Syg. IV p-1210 sala

2.  Instalacje fotowoltaiczne : teoria i praktyka / Bogdan Szymański. Wydanie VII. Kraków : GlobEnergia, 2018.

Syg. IV p-1211 sala

3. ASP.NET Core 2 i Angular 5 : przewodnik dla Full-Stack web Developera / Valerio De Sanctis. Wydanie I. Gliwice : Helion,  2019.

Syg. XI-4902 sala

4.  Sieci komputerowe : ujęcie całościowe / Kurose, Ross. Wydanie VII.Gliwice : Helion,  2019.

Syg.XI-4901 sala

5. Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych / Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Biernat, Jan Szczypior. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.

Syg. V m-3142/A ks. podręczny

Syg. V m-3142/B sala

Syg. V m-3142/C sala

6.  C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych / Mark J. Price.  Wydanie I. Gliwice : Helion, 2019.

Syg. XI-4903 sala

7. Wprowadzenie do akustyki użytkowej / Katarzyna Suder-Dębska, Andrzej Gołaś, Roman Filipek. Wydanie I. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018.

Syg. II ch-2136 sala

8.  AutoCAD 2019/LT2019/Web/Mobile+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D / Andrzej Jaskulski. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Syg. XI-4904 sala

9.  Technologie energetyczne / Tadeusz Chmielniak. Wydanie I, 1 dodruk (PWN). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Syg. IV g-1159 sala

10. Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C# / Jeremy Gibson Bond . Wydanie II. Gliwice : Helion, 2019.

Syg. XI-4905 sala

11. Zadania z podstaw automatyki i sterowania / Zbigniew Skup. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.

Syg. VIII s-3224/A  ks. podręczny

Syg. VIII s-3224/B sala

12. Środowiska programowania robotów / Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk, Szymon Borys. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,  2017.

Syg. VIII r-3247 sala

13. Laboratorium dźwignic : praca zbiorowa / pod redakcją Artura Jankowiaka ; Roman Król, Artur Jankowiak, Andrzej Kosior, Andrzej Buczyński, Paweł Gomoliński. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.

Syg. V s-3088 sala

14. Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce : wybrane aspekty badawcze / redakcja naukowa Robert Maciejewski. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018.

Syg. VI p-2518 sala