Nowości

Nowości - marzec - czerwiec 2019 

 • Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017 ; E.2427, 2 sygn. Hz-59
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J., Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka T.1/2, Warszawa 2018 ; E.2421/1, 2 sygn. Hz-58/1; E.2421/2, 2 sygn. Hz-58/2                                                                                                         
 • Zarządzanie kosztami: teoria i dobre praktyki, aut.: Gos W [i in.], Warszawa 2019 ; E.2430, 2 sygn. Rk-47
 • Stanny M., Strzelczyk W., Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne, Warszawa 2018 ; E.2428+CD, 2 sygn. Gm-25
 • Kowalewski A., Nowak M.J., Chaos przestrzenny i prawo: uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje T. 1, Warszawa 2018 ; E.2429/1, 2 sygn. Ni/pl-32/1
 • Lewicki W., Olejarz-Wahba A.A., Nurzyńska A., Ekonomiczne organizacyjne i prawne uwarunkowania rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce: przykłady teorii i praktyki, Katowice 2018 ; E.2431, 2 sygn. L-96
 • Subsydia a ekonomika finanse i dochody gospodarstw rolniczych (4), red. nauk.: Soliwoda M., Warszawa 2018 ; E.2131/4, 2 sygn. Ro/ek-58/4
 • Ocena spójności demograficznej i społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami, red. nauk.: Kołodziejczyk D., Warszawa 2017 ; E.2433, 2 sygn. Ro/ow-95
 • Góral J., Mrówczyńska-Kamińska A., Klimkowski C., Sektorowe przepływy międzygałęziowe a implikacje rozwojowe polskiego rolnictwa, Warszawa 2017 ; E.2436, 2 sygn. Ro-335
 • Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie, pod red.: Pawłowskiej-Tyszko J., Warszawa 2017 ; E.2435, 2 sygn. Ro-336
 • Kłopot S.W., Trojanowski P., Od chłopa do producenta: właściciele gospodarstw rolnych średniej i dużej wielkości w świetle ogólnopolskiego panelu badawczego AGRIBUS, Wrocław 2016 ; E.2432, 2 sygn. Ro/ow-96
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: problemy teorii i praktyki, aut.: Adamiak J [i in.], Toruń 2001 ; E.2438, 2 sygn. Lr-36
 • Zintegrowany rozwój lokalny w kontekście zmian w relacjach wiejsko-miejskich, aut.: Chmieliński P. [i in.], Warszawa 2017 ; E.2440, 2 sygn. Lr-37
 • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. nauk.: Prandecki K., Gajos E., Warszawa 2017 ; E.2437, 2 sygn. Ro/ow-97
 • Kufel-Gajda J., Figiel S., Krawczak M., Struktury rynkowe a transmisja cen w łańcuchach rolno-żywnościowych, Warszawa 2017 ; E.2439, 2 sygn. Ro/gż-133
 • Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2018 ; E.2441, 2 sygn. D-11
 • Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. nauk.: Okoń-Horodyńska E., Warszawa 2009, E.2444/5, 2 sygn. Pd-31/5
 • Głodek Z., Budziński R., Becker J., Komputerowy system informacji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie, Szczecin 2000, E.2443, 2 sygn. Ks-27
 • Zachowania konsumenta w świetle badań ankietowych i symulacyjnych: analiza porównawcza, red. nauk. Witek J., Nermend K., Szczecin 2008, E.2442, 2 sygn. M/k-62