NOWOŚCI CZYTELNI BUDOWNICTWA

 • tytuł: Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów
     autor:  E. Dębicki
     wydawnictwo:  PWN, Warszawa 2018
     opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-29
 • tytuł: Budownictwo Ogólne: podręcznik dla architektów

         autor:  P. Markiewicz - Zahorski
         wydawnictwo:   ARCHI-PLUS, 2018
         opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-250

 • tytuł: Hydroizolacje w budownictwie: projektowanie, wykonawstwo: poradnik
     autor:  M.Rokiel
     wydawnictwo:  GRUPA MEDIUM, 2019
     opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb - 247
 • tytuł: Dynamika gruntów: modele obliczeniowe
      autor: B.Wrana
      wydawnictwo:  Wydawnictwo PK, 2012
      opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII - 30
 • tytuł: Podstawy reologii konstrukcji z betonu
      autor: L.Brunarski
      wydawnictwo:  Instytut Techniki Budowlanej, 2019
      opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa - 171
 • tytuł: Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego
      autor: A. Różański
     wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018
     opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII - 31
 • tytuł: ABC ciepłego i zdrowego domu : poradnik eksperta
      autor: J. Korpysz-Drzazga, M. Mucha
     wydawnictwo:  GRUPA MEDIUM, 2018
     opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb - 245
 • tytuł: Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym
      autor: E. Wojtczak
     wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019
     opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb - 248
 • tytuł: Geometria wykreślna : podstawowe metody odwzorowań stosowane w projektowaniu inżynierskim
      autor:  Renata A. Górska
      wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2015
      opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVa -77
 • tytuł: Beton w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym
      autor:  Zbigniew Plich
      wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2018.
      opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa-159
 • tytuł: Projektowanie słupów żelbetowych
  autor:  Janusz Pędziwiatr
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-13
 • tytuł: Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych
  autor:  Robert Kowalski
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-36
 • tytuł: Projektowanie stóp fundamentowych
  autor:  Jacek Pieczyrak
  wydawnictwo: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-18z
 • tytuł: Energetyka odnawialna w budownictwie: magazynowanie energii
  autor:  Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-18
 • tytuł: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym : obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród stykających się z          gruntem, stropów oraz dachów i stropodachów w świetle obowiązujących przepisów prawnych

        autor: K. Pawłowski

        wydawnictwo: GRUPA MEDIUM, 2018

        opis: Czytelnia Budownictwa, sygn 2: II - 19

powrót