Aktualności

Zmiany w pracy Biblioteki 02.06.2020 18:00

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania informujemy, że:

  • Biblioteka Główna oraz Biblioteki Specjalistyczne w tym okresie świadczą usługi w formie zdalnej, kontakt mailowy: bg@zut.edu.pl
  • Terminy zwrotów wszystkich wypożyczonych materiałów zostały przedłużone do 20 kwietnia i będą przedłużane do momentu wznowienia pracy Biblioteki według stałego harmonogramu otwarcia. Naliczanie kar w okresie zamknięcia Biblioteki jest zawieszone. W tym okresie wyłączona jest także możliwość zamawiania i rezerwacji książek. Wypożyczenia dla pracowników w pilnych przypadkach będą możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
  • Kontakt z pozostałymi agendami Biblioteki Głównej drogą mailową:

Oddział Informacji Naukowej i Patentowej
oin@zut.edu.pl

Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej Punkt Informacji Normalizacyjnej
normyipatenty@zut.edu.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów
wypozyczalnia@zut.edu.pl 

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
gromadzenie@zut.edu.pl
opracowanie@zut.edu.pl

Oddział Informatyzacji Biblioteki
oib@zut.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Naukowego Biblioteki
abajda@zut.edu.pl

Oddział Bibliotek Specjalistycznych
adresy poszczególnych Bibliotek w zakładce: Oddział Bibliotek Specjalistycznych

Polecamy w tym czasie korzystanie z zasobów elektronicznych:

Na stronie Biblioteki Głównej można znaleźć bieżące informacje dotyczące otwierania zasobów przez poszczególnych wydawców.