Aktualności

Przypominamy o przedłużaniu wypożyczeń 25.07.2020 09:35

Drodzy Czytelnicy!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 82 z dn. 9 czerwca 2020 r. termin zwrotu wypożyczonych książek został przedłużony do 17 lipca 2020 r. Przedłużenia terminu wypożyczeń można dokonać za pośrednictwem Wypożyczalni poprzez kontakt:

Przypominamy, że:

  • Po 20 lipca 2020 r. zostało wznowione naliczanie kar za nieterminowy zwrot książek,
  • Przedłużeniu nie podlegają materiały przetrzymane (naliczyła się kara) lub zarezerwowane przez innego czytelnika zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług BG ZUT.
  • Wszelkie świadczenia wobec Biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na numer rachunku bankowego ZUT:

    Santander Bank Polska S.A.

    87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
    tytuł opłaty : zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta