Aktualności

Programy publikowania OA i zniżki w OA 24.06.2021 13:33

IEEE

Depozyt OA 2021 u Wydawcy IEEE obejmujący 12 publikacji w otwartym dostępie został uruchomiony w czerwcu 2021 roku z datą wykorzystania APC do końca czerwca 2023.
Z puli APC mogą korzystać Wydziały: Informatyki, Elektryczny oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, które zapłaciły za opublikowanie 12 artykułów.
Decyzję o skorzystaniu z opcji publikowania otwartego i wykupieniu 12 artykułów z 50 % dopłatą MEiN w programie OA w ramach licencji konsorcyjnej  IEEE w 2021 r.  podjęli Dziekani Wydziałów ZUT opłacających koszty korzystania z bazy IEEE w momencie deklarowania środków na zakup tejże bazy w listopadzie 2020 roku.

MDPI

Biblioteka Główna ZUT uczestniczy w programie Institutional Open Access szwajcarskiego wydawcy MDPI. Efektem tego jest 10% zniżka dla pracowników ZUT na publikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – to akademicki wydawca 185 recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie.
Informacje dla autorów
Lista czasopism MDPI
Lista czasopism MDPI z IF indeksowanych w Web of Science
Opłaty za opublikowanie artykułu

De Gruyter

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisał z Wydawnictwem De Gruyter  umowę, na mocy której pracownicy ZUT otrzymują możliwość publikacji w modelu Otwartego Dostępu za obniżoną o 10% opłatą manipulacyjną. (umowa obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.)
De Gruyter oferuje różne modele otwartego dostępu. Można publikować artykuły w czasopiśmie w modelu otwartego dostępu, ale istnieje również opcja publikowania w czasopismach opartych na subskrypcji w modelu „hybrydowego otwartego dostępu”.
Wykaz czasopism publikujących w modelu Open Access wraz z informacją o wysokości opłat jest dostępny na stronie De Gruyter