Aktualności

Nowoczesne skanery w Bibliotece Głównej ZUT 25.05.2021 12:24

Działająca w Bibliotece Głównej ZUT Pracownia Zasobów Cyfrowych w Szczecinie (PZC) wyposażona została w nowoczesne skanery. Zakup został zrealizowany w ramach projektu POWR „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość”, zad. 3 poz. 29. Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów Biblioteki, Czytelni wydziałowych oraz Wydawnictwa ZUT (koszt 241 tys. zł).

Dla usprawnienia korzystania z PZC przy pracowni powstała dualna sala wykładowa umożliwiająca prowadzenie zajęć zarówno w formie tradycyjnej, jak i szkoleń komputerowych.

Dualna sala wykładowa

Dualna sala wykładowa.

Dualna sala wykładowa ze stanowiskami komputerowymi.

Zakupione skanery zostaną wykorzystane do cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz dorobku naukowego pracowników Uczelni. Cyfryzacja umożliwi trwałą archiwizację dokumentów, ich szerokie udostępnienie oraz zabezpieczy przed zniszczeniem i degradacją zbiorów wydawanych na kwaśnym papierze.

Digitalizacji poddane będą również publikacje wydane przez Wydawnictwo ZUT, które nie posiadają wersji cyfrowej.

Ze skanerów będą mogli korzystać pracownicy i studenci ZUT. Projekt przewiduje bowiem wytworzenie procedur wokół nowej usługi dostępu do PZC dla pracowników na wzór popularnych FABLab-ów (POWR ZUT 4.0 – zad. 3 poz. 36, Wytworzenie procedur wokół nowej usługi dostępu do LTC dla pracowników na wzór FABLab-ów). Liczymy na duże zainteresowanie wśród studentów, którzy na co dzień pracują przy wielkoformatowych projektach.

Grupę docelową stanowią też administracyjne działy ZUT, których dokumenty w nietypowych formatach wymagają pilnej konserwacji i zabezpieczenia oryginału w postaci kopii cyfrowej.

Zakupione skanery to:

  • Skaner dziełowy A2+ (Zeutschel 16000 A2)
  • Skaner rolkowy ( ROWE850i 44” HA)
  • Skaner A3 (Epson DS-50000N)

Skaner rolkowy został wyposażony w unikatowe rozwiązania na skalę światową! Umożliwia rozpoznanie szerokości dokumentu w czasie rzeczywistym skanowania, zaawansowaną obróbkę graficzną oraz niebanalną wydajność. Prędkość skanowania czarno-białych dokumentów w skali szarości przy 200 dpi wynosi 23 m/min. Jako jedyny na rynku posiada automatyczną regulację wysokości do 30 mm!

Skaner rolkowy ROWE850i 44” HA

Od lewej: M. Chyla (technik) oraz P. Żylińska (zastępca Dyrektora BG ZUT) przy skanerze rolkowym ROWE850i 44” HA.

Widok na Pracownię Zasobów Cyfrowych

K. Mackiewicz (kustosz) przy skanerze dziełowym A2+ (Zeutschel 16000 A2)

Biblioteka Główna ZUT dotychczas nie dysponowała sprzętem do digitalizacji. Zbiory biblioteki były okazjonalnie digitalizowane z wykorzystaniem firm zewnętrznych. Obecnie w dobie pandemii, kiedy dostęp do zasobów Biblioteki jest ograniczony, możliwe było wprowadzenie usługi skanowania na życzenie i wysyłania do użytkowników potrzebnych im fragmentów materiałów bibliotecznych.

Obecna sytuacja pokazała, że ten kierunek rozwoju BG ZUT okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.