Aktualności

Informacje dla studentów 08.10.2019 09:40

Informacja dla czytelników

Informujemy, że konto biblioteczne ważne jest jeden rok akademicki. Warunkiem przedłużenia konta na kolejny rok  jest rozliczenie się z Biblioteką z jakichkolwiek zaległości i zgłoszenie się  do Wypożyczalni(ul. Ku Słońcu 140, tel. 91449 42 93, 91449 41 43)  z aktualną elektroniczną legitymacją studenta/doktoranta. Czytelnikom mającym zaległości finansowe wobec BG nie przedłuża się okresu ważności kont bibliotecznych.

Informacja dla studentów I roku

Informujemy, że podstawą wypożyczania książek w Bibliotece Głównej oraz Bibliotekach Wydziałowych jest uaktywnione konto biblioteczne. W celu aktywacji konta należy zgłosić się z elektroniczną legitymacją studencką do: Wypożyczalni Biblioteki Głównej (ul. Ku Słońcu 140, tel. 91 449 42 93, 41 - 43) Wypożyczenie książek na okres długoterminowy możliwy jest tylko w Wypożyczalni Głównej Studenci ZUT mogą wypożyczyć: 20 egzemplarzy na okres 4 miesięcy. W bibliotekach/czytelniach wydziałowych oraz Wypożyczalni Językowej korzysta się na miejscu (wyjątek stanowią wypożyczenia krótkoterminowe). Zbiory Biblioteki Głównej podzielone są na dwie strefy:
* Strefę „wolnego dostępu” , która umożliwia samodzielne i swobodne poruszanie się użytkownika po 24 kolekcjach tematycznych. Książki w poszczególnych podkolekcjach ustawione są alfabetycznie wg tytułu książki. Tej części księgozbioru nie można zamówić przez Internet. Wystarczy wyszukać dany egzemplarz i zgłosić się z nim do dyżurnego bibliotekarza.
* Strefę „magazynową”, czyli pozostałą część księgozbioru, która znajduje się w Magazynie Biblioteki. Wypożyczenie książek z tej strefy możliwy jest tylko przez wcześniejsze złożenie zamówienia internetowego w systemie bibliotecznym.