Aktualności

Informacja na temat kart obiegowych 06.07.2020 11:53

W celu ułatwienia studentom uzyskania poświadczenia rozliczenia z Biblioteką Główną ZUT w Szczecinie wprowadzono możliwość podstemplowania kart obiegowych w Bibliotekach Specjalistycznych (wydziałowych). Warunkiem uzyskania poświadczenia jest brak zobowiązań w stosunku do Biblioteki Głównej.