Aktualności

Finansowanie artykułów w Otwartym Dostępie - zakończone 15.05.2020 10:30

Informujemy, że zakończony został nabór artykułów, w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet” umowa nr POWR.03.05.00-00-Z205/17 (zad.5, poz. 98), które uzyskają dofinansowanie publikacji w Otwartym Dostępie. Prosimy o nienadsyłanie  zgłoszeń. Kolejna edycja projektu w roku 2021.