Rada biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020

Przewodnicząca mgr Anna GRZELAK-ROZENBERG - dyrektor Biblioteki Głównej

 1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich

  • dr inż. Małgorzata LANGE (WBiA)
  • dr hab. Dariusz GĄCZARZEWICZ (WBiHZ)
  • dr inż. Joanna GÓRECKA (WE)
  • dr Elżbieta JAWORSKA (WEkon)
  • dr inż. Tomasz MĄKA (WI)
  • dr hab. inż. Anna MAJCHRZYCKA (WIMiM)
  • dr hab. inż. Justyna CHUDECKA (WKŚiR)
  • dr hab. inż. Ewa SOBECKA, prof. nadzw. (WNoŻiR)
  • dr hab. inż. Elżbieta TOMASZEWICZ, prof. nadzw. (WTiICh)
  • dr hab. inż. Zbigniew SEKULSKI (WTMiT)
  • dr Alicja SZYMASZKIEWICZ (jednostki międzywydziałowe)    

 2. przedstawiciel doktorantów - mgr inż. Daria Pawlikowska (WIMiM)
 3. przedstawiciel studentów - Grzegorz Goryniak (WE)
 4. przedstawiciele pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego

  • mgr inż. Anna GRYTA
  • mgr inż. Anna Arabczyk-Mosiewicz