Kontakt - dane teleadresowe

Dane adresowe:

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin
tel. 91 449-49-90, fax: 91 433-65-04
bg@zut.edu.pl

Dyrektor

mgr inż. Anna Gryta, starszy kustosz dyplomowany

tel. 91 449-45-86,
anna.gryta@zut.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. organizacji zbiorów

mgr Anna Grzelak-Rozenberg, starszy kustosz dyplomowany

tel. 91 449-48-54,
agrozps@zut.edu.pl

Sekretariat

tel. 91 449-49-90, fax. 91 433-65-04

bg@zut.edu.pl

Irena Bojańska, specjalista
irebo@zut.edu.pl      

Róża Jabłońska, specjalista
rjablonska@zut.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej, Informatorium, Czytelnia profesorska

tel.91 449-42-28

oin@zut.edu.pl

mgr Elżbieta Jankowska, kustosz (kierownik)

tel. 91 449-49-08
ejankowska@zut.edu.pl

mgr Justyna Skrodzka, kustosz

justyna.skrodzka@zut.edu.pl

mgr Ewa Kessler, kustosz
ewkess@zut.edu.pl

mgr Natalia De Silva, kustosz
ndesilva@zut.edu.pl

mgr Anna Narloch, kustosz
anna.narloch@zut.edu.pl

mgr inż. Marzena Sobańska, bibliotekarz
marzena.lewandowska@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Lutyńska, bobliotekarz

katarzyna.lutynska@zut.edu.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Magazyn)

mgr Anna Cielniak, kustosz  (kierownik)
tel. 91 449-49-02,
acielniak@zut.edu.pl 

Wypożyczalnia

tel. 91 449-42-93, 91 449-41-43,
wypozyczalnia@zut.edu.pl      

mgr Grażyna Nowak, st. bibliotekarz
grazyna.nowak@zut.edu.pl    

Iwona Sawicka, bibliotekarz
iwona.sawicka@zut.edu.pl

mgr Jowita Teleman-Kleka, st. bibliotekarz
jowita.teleman-kleka@zut.edu.pl

Czytelnia Główna

tel. 91 449-40-95,

czytelnia@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Drapińska, bibliotekarz

agnieszka.drapinska@zut.edu.pl

mgr inż. Ewa Walkiewicz, kustosz

ewa.walkiewicz@zut.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Rakowicz, kustosz
elzbieta.rakowicz@zut.edu.pl

Magdalena Wojciechowska,  bibliotekarz
magdalena.wojciechowska@zut.edu.pl

Magazyn

tel. 91 449-49-13, 91 449-42-24

Dorota Czarnecka, starszy magazynier
dorota.czarnecka@zut.edu.pl

Ewa Gardasiewicz, starszy magazynier
ewa.gardasiewicz@zut.edu.pl

Anna Koza, mł. bibliotekarz
anna.koza@zut.edu.pl

Renata Makuch, magazynier

renata.makuch@zut.edu.pl

Wypożyczalnia Językowa


al. Piastów 48
70-311 Szczecin
tel. 091 449-46-16
wypozyczalnia.jezykowa@zut.edu.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów

tel. 91 449-49-83

gromadzenie@zut.edu.pl

mgr Danuta Kotula-Krajewska, kustosz (kierownik)

danutak@zut.edu.pl

lic. Anna Augustyniak, st. bibliotekarz
anna.augustyniak@zut.edu.pl

mgr inż. Anna Chyła-Czarnecka,st. bibliotekarz
anna.czarnecka@zut.edu.pl

mgr Anna Bajda, st. bibliotekarz
anna.bajda@zut.edu.pl

lic. Marta Matuszewska, mł.bibliotekarz
marta.matuszewska@zut.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

tel. 91 449-46-32

opracowanie@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Kobus-Gałka, kustosz (kierownik)

tel. 91 449-48-18

katarzyna.kobus-galka@zut.edu.pl

mgr inż. Marzena Gwiaździńska, kustosz

marzena.gwiazdzinska@zut.edu.pl

mgr Małgorzata Jakimiuk, kustosz

gosia.jakimiuk@zut.edu.pl

Dorota Jędras, st. bibliotekarz

dorota.jedras@zut.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Zbiorami

tel. 91 449-48-18

mgr Dorota Byczkowska, kustosz

dorota.byczkowska@zut.edu.pl

Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych

tel. 91 449-41-98

wmb@zut.edu.pl

Małgorzata Jakimiuk, bibliotekarz

majak@zut.edu.pl

Pracownia Zasobów Cyfrowych

tel. 91 449-46-92

mgr Wiesława Łapuć, kustosz

wieslawa.lapuc@zut.edu.pl

Oddział Informatyzacji Biblioteki

tel. 91 449-42-04

oib@zut.edu.pl     

mgr inż. Pola Żylińska, specjalista informatyk

pola.zylinska@zut.edu.pl

Jerzy Chwedczuk, specjalista informatyk
jerzy.chwedczuk@zut.edu.pl

mgr Barbara Sadowska, kustosz biblioteczny
barsad@zut.edu.pl

mgr Agnieszka Bajda, kustosz biblioteczny,

tel. 91 449-44-25
abajda@zut.edu.pl