Szkolenie z bazy Knovel

Biblioteka Główna zaprasza na szkolenie z bazy Knovel w tym z jej narzędzi interaktywnych, które stanowią nieocenioną pomoc przy tworzeniu projektów inżynierskich. Szkolenie przeprowadzi przedstawicielka firmy Elsevier Pani Joanna Kukawska.

Uczestnicy  otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.

Data szkolenia: 21 marca 2019 (czwartek) godz. 13:00
Miejsce szkolenia: Biblioteka Główna ZUT, sala nr 2 (wykładowa)

Program szkolenia:
1.      Nowa platforma - nowa funkcjonalność

2.      Nowe zasoby i wydawcy

3.      Wyszukiwanie proste i wyszukiwanie właściwości materiałów

4.      Praca z tabelami, arkuszami kalkulacyjnymi, wykresami

5.      Baza NIST i Knovel Data Analytics

6.      Korzystanie z funkcjonalności My Knovel

Rejestracja

 ulotka

Dostęp do bazy sfinansowano w ramach projektu pn. „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”,
na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z205/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój