Normy i patenty

ASTM Standards and Engineering Digital Library

baza  obejmuje szeroki zakres zagadnień inżynierskich takich jak: lotnictwo, budownictwo, biomedycyna, chemia, ochrona środowiska, geologia, bezpieczeństwo i higiena przemysłowa, inżynieria materiałowa, mechaniczna, nuklearna, petrochemiczna, gleboznawstwo, inżynieria energii słonecznej.
Wydawcą bazy jest ASTM International, dawniej znane jako American Society for Testing and Materials. Jest to główna organizacja opracowująca  normy techniczne w Stanach Zjednoczonych.
Dostęp do bazy nie wymaga logowania i podawania hasła ale korzystanie z wyszukanych materiałów jest tylko do poziomu abstraktu.

Wyszukiwarka Urzędu Patentowego RP

Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie następujących zasobów:

- Bazy danych UPRP

- Biblioteki dokumentów UPRP

- Klasyfikacje

- Lista Rzeczników Patentowych

Esp@cenet

Esp@cenet - jest bezpłatnym serwisem Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie danych bibliograficznych i opisów polskich dokumentów patentowych (zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, opisy polskich wynalazków i wzorów użytkowych) oraz tłumaczonych na język polski  patentów europejskich obowiązujących w Polsce. Serwis daje również dostęp do regionalnej i światowej dokumentacji patentowej z blisko 90 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Wyszukiwarka Polskich Norm PKN

Wyszukiwarka umożliwia dotarcie do informacji o Polskich Normach (PN) i Polskich Dokumentach Normalizacyjnych (PKN) aktualnych i wycofanych. Przy normach wycofanych podana jest informacja, czy norma jest wycofana bez zastąpienia, czy zastąpiona i przez jakie normy.