Dostęp testowy do czasopisma JoVE - Journal of Visualized Experiments

Biblioteka Główna ZUT zaprasza do skorzystania z 30 dniowego dostępu testowego do bazy video artykułów czasopisma JoVE - Journal of Visualized Experiments .
Jest to pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w  formacie video. Powstało w odpowiedzi na problemy z odtwarzaniem eksperymentów opisanych w tradycyjnych czasopismach.
Artykuł w JoVE tworzy film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego  opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymencie i bibliografią. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF.

JoVe jest indeksowane w bazie Web of Science, a na liście MNiSW ma przypisane 30 punktów.

Baza zawiera obecnie ponad 9 tys. artykułów, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, ETH Zurich, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN etc.).
W ramach testu mają Państwo nieograniczony dostęp całej bazy w dwóch modułach:
- Video Journal  - magazyn 13 sekcji tematycznych mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych
- Science Education  - baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć

 

Dostęp w ramach sieci ZUT lub z komputerów domowych poprzez VPN.

Test aktywny jest w dniach 15.10 – 13.11.2018

 Dodatkowe informacje od przedstawiciela firmy  www.jove.com