Test rozszerzonej wersji bazy CAS Scifinder (Chemical Abstracts)

Biblioteka Główna zaprasza w dniach  15-28.10.2018 do testu rozszerzonej wersji bazy CAS Scifinder (Chemical Abstracts):  SciFinder-n.
Osoby posiadające konto w dotychczasowej, podstawowej wersji SciFinder'a mogą korzystać ze swoich haseł dostępu również do wersji rozszerzonej. Konta osób, które z bazy nie korzystały od dawna zostały dezaktywowane - należy wtedy zmienić hasła lub ponownie zarejestrować się. Nowi użytkownicy najpierw do bazy rejestrują się wg schematu jak poniżej.

Wejście do bazy  – http://scifinder-n.cas.org/scifinder-n.cas.org
Przewodnik po serwisie w załączeniu. Dodatkowe informacje na stronach:

 https://www.cas.org/products/scifinder-nwww.cas.org/products/scifinder-n

 Materiały zamieszczone w informatorze WBN:  http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#caswbn.icm.edu.pl/licencje/


Rejestracja - dla użytkowników, którzy jeszcze nie mają haseł dostępu.  
UWAGA !!!
- proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci ZUT, na którym został rozpoczęty. 
- przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail  (@zut.edu.pl) 
- w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera swoją nazwę (username) i hasło według następujących zasad: 
Nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych takich jak:  - , _ ,@. 
Hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków i zwierać elementy co najmniej z trzech następujących grup: 
•     litery 
•     kombinacja dużych i małych liter 
•     cyfry 
•     znaki niealfanumeryczne takie jak: @, #, %,&,* itp. 
       np.:  aNNa222%,   ZUTera#343
- po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy ze wszystkich komputerów sieci ZUT.