Czasopisma zagraniczne

ABC- Chemistry: free chemical information

Pełnotekstowe czasopisma z zakresu chemii w wolnym dostępie (Open Access)

 
ASME

Serwis informacyjny American Society of Mechanical Engineers. Dostęp do abstraktów artykułów z  czasopism wydawanych przez ASME oraz do pełnych tekstów 5 prenumerowanych tytułów:

Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control

Journal of Heat Transfer

Journal of Manufacturing Science and Engineering

Journal of Tribology

Journal of Vibration and Acoustics

 
Lista prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2018