Nowości

 1. Bionanocomposites : integrating biological processes for bioinspired nanotechnologies / edited by Carole Aimé, Thibaud Coradin. First published. Hoboken, NJ : Wiley, 2017. 
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 1
 2. Bioactivity of engineered nanpparticles / Bing Yan, Honhyu Zhou, Jorge L. Gardea-Torresdey editors. Singapore : Springer Nature, ©2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 2
 3. Chemical reaction kinetic : concepts, methods and case studies / Jorge Ancheyta. This edition first published 2017. Hoboken : John Wiley & Sons, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 3
 4. Advanced polymer materials : from macro-to nano-length scales / edited by Sabu Thomas, Nandakumar Kalarikkal, Maciej Jaroszewski, Josmin P. Jose. Oakville ; Waretown : Apple Academic Press, cop. 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 4
 5. Spin chemical physics of graphene / Elena Sheka. Singapore : Pan Stanford Publishing, copyright © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 5
 6. Catalysis : concepts and green applications / Gadi Rothenberg. Second, revised and enlarged edition. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, © 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 6
 7. Nanoscience : colloidal and interfacial aspects / edited by Victor M. Starov. First issued in paperback 2017. Boca Raton ; London ; New York : CRC Press / Taylor & Francis Group, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 7
 8. Nanomaterials for fuel cell catalysis / Kenneth I. Ozoemena, Shaowei Chen editors. [B. m.] : Springer, cop. 2016.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 8
 9. Functional polymers : design, synthesis and applications / edited by Raja Shunmugam. Oakville ; Waretown : Apple Academic Press Inc. : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 9
 10. Chemical engineering of polymers : production of functional and flexible materials / edited by Omair V. Mukbaniani, Marc J. M. Abadie, Tamara N. Tatrishvili. Oakville ; Waretown : Apple Academic Press, © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 10
 11. Green polymer composites technology : properties and applications / edited by Inamuddin. Boca Raton [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Era 11
 12. Principles and modern applications of mass transfer operations / Jaime Benitez. Third edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 1
 13. Process modeling and simulation for chemical engineers : theory and practice / Simant Ranjan Upreti. Hoboken ; Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 2
 14. Separation process engineering : includes mass transfer analysis / Phillip C. Wankat. Fourth edition. Boston [i 23 pozostałe] : Prentice Hall, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 3
 15. Fluid mechanics for chemical engineers : with Microfluidics, CFD, and COMSOL Multiphysics 5 / James O. Wilkes with contributions by Stacy G. Birmingham, Kevin R. J. Ellwood, Brian J. Kirby, COMSOL Multiphysics. 3rd Edition. Boston [i 23 pozostałe] : Prentice-Hall, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 4
 16. Handbook for chemical process research and development / Wenyi Zhao. Boca Raton ; London ; New York : CRC Press / Taylor & Francis Group, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 ERA 5
 17. Laboratorium aparatury procesowej : praca zbiorowa / pod redakcją Leona Gradonia. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1128
 18. Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym / Marek Ochowiak. Wydanie I. Warszawa : BEL Studio, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1127
 19. Hydraulika do poćwiczenia : przepływy w przewodach ciśnieniowych / Katarzyna Weinerowska-Bords. Wydanie II. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1126
 20. Innowacyjne technologie kształtowania właściwości materiałów konstrukcyjnych i biomedycznych / redakcja naukowa Andrzej Zieliński ; Andrzej Zieliński, Waldemar Serbiński, Tomasz Seramak, Agnieszka Ossowska, Beata Świeczko-Żurek. Wydanie I. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 BT 121
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Bt 527
 21. Technologie i procesy ochrony powietrza / Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 430
 22. Smog : zagrożenie dla zdrowia czy moda na ekologię? / Henryk Mazurek. Wydanie I. Warszawa : ITEM Publishing, © 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 F 429
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 1333
 23. Siła ziół / Patrycja Machałek. Wydanie I. Kraków : Znak Litera Nova, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCHF 187
 24. Elementy preparatyki organicznej i heteroorganicznej / Radomir Jasiński, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Agnieszka Kącka-Zych, Karolina Kula, Oleg M. Demchuk. Wydanie II rozszerzone. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 OCH 964
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 610
 25. Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów : w inżynierii chemicznej i procesowej / Antoni Rożeń. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1130a
 26. Wytrzymałość materiałów : zadania / Czesław Szymczak, Marek Skowronek, Wojciech Witkowski, Marcin Kujawa. Wydanie III-2014, dodruk. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ©2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 1129
 27. Sieci i instalacje gazowe : poradnik projektowania, budowy i eksploatacji / Konrad Bąkowski. Wydanie IV (I w PWN) - 2 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  (CHII  "Nowa Chemia") Sygn.2 PI 95b
 28. Zaawansowane algorytmy sterowania i optymalizacji w biologicznej oczyszczalni ścieków typu wsadowego / Robert Piotrowski. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 767
 29. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. T. 1 / redakcja naukowa Marek Goleń ; [autorzy Piotr Barczak i 13 pozostałych]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 1334
 30. Energetyka solarna w badaniach naukowych / redaktor naukowy Piotr Kwiatkiewicz ; autorzy Estera Bożek [i 26 pozostałych]. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Ochr 1335
 31. Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe / Mieczysław Kaczorowski, Anna Krzyńska. Wydanie II popr. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NT 1227b
 32. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków / Anna M. Anielak. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 NPw 289b
 33. Wytwarzanie, budowa i właściwości warstw tlenkowych uzyskiwanych na stopach tytanu do zastosowań biomedycznych / Agnieszka Ossowska ; Politechnika Gdańska. Wydanie I. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 Bt 528
 34. Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska / Ewa Dłuska, Agnieszka Markowska-Radomska. Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 611
 35. Preparatyka organiczna / Arthur Israel Vogel ; z angielskiego przełożyli pracownicy naukowi Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Maria Bukowska, Daniela Buza, Ewa Kołaczkowska, Mariola Koszytkowska-Stawińska, Hanna Krawczyk, Tadeusz Mizerski, Magdalena Popławska, Przemysław Szczeciński. Wydanie I w PWN. Warszawa : PWN, copyright © 2018.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OT 462d
 36. Technologia i biotechnologia tłuszczów jadalnych / Maria Tynek, Dorota Martysiak-Żurowska, Karol Parchem. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 OS 291
 37. Nanomechanika materiałów i struktur materialnych / Gwidon Szefer. Wydanie I. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 N 70
 38. Bezpieczeństwo procesów przemysłowych / Adam S. Markowski ; Politechnika Łódzka. Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017.
  (CHI  "Stara Chemia") Sygn.2 BHP 204