Struktura i pracownicy

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
71-459 Szczecin
ul. Papieża Pawła VI nr 1 (sala 109, parter)
tel. 091 44 96 227
biblsrodowisko@zut.edu.pl

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRACĘ BIBLIOTEKI:
Renata Szadkowska, st. bibliotekarz

remar@zut.edu.pl