Nowości

LUTY 2019

 • Kołodziejska P.: Rośliny dziko rosnące w krajobrazie rolniczym, Barzkowice 2018, ZODR.

     Sygn.2: XIIIb-142

 • Krzesiński W.: Wzrost, plonowanie i bilans cukrów u wybranych odmian szparaga, Poznań 2018, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: VIIIc-121

 • Sawińska Z.: Aktywność biologiczna zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy inhibitorów dehydrogenazy kwasu bursztynowego (SDHI) w uprawie jęczmienia ozimego, Poznań 2018, Uniwersytet Przyrodniczy.

     Sygn.2: VIIIe-178

 • Tomaszek Z.: Mechaniczne zabiegi ograniczające straty wody w glebie, Karnowice 2018, MODR.

     Sygn.2: XIIIa-346

 • Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J.: Wybrane zagadnienia z nasiennictwa, Olsztyn 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

     Sygn.2: XIIb-154

 • Janeczko A.: Występowanie, transport i wybrane aspekty aktywności fizjologicznej brasinosteroidów w roślinach uprawnych z rodzin Poaceae i Fabaceae, Kraków 2018, Instytut Fizjologii Roślin PAN.

     Sygn.2: VIIIe-179

 • Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony wybranych gatunków traw, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: XIIIb-143

 • Strażyński P., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony koniczyn dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-190

 • Tratwal A., Mrówczyński M., Michalski T. (red.): Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-189

 • Pruszyński G., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-188

 • Pruszyński G., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony kapusty pastewnej dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-187

 • Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców: oprac. zb. pod red. J.Piszczka i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

    Sygn.2: VIIIe-186

 • Metodyka integrowanej ochrony i produkcji soi dla doradców: oprac. zb. pod red. G.Filody i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn. 2: VIIIe-185

 • Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców: oprac. zb. pod red. P.K.Beresia i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

    Sygn.2: VIIIe-184

 • Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców: oprac. zb. pod red. E.Jajor i M.Mrówczyńskiego, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

    Sygn.2: VIIIe-183

 • Tadel E.: Dokumentacja ochrony upraw polowych, Kraków 2018, Plantpress.

     Sygn.2: VIIIe-181

 • Jajor E., Mrówczyński M. (red.): Metodyka integrowanej ochrony rzodkwi oleistej dla producentów, Poznań 2018, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-182

 • Instrukcja uprawy soi: oprac. zb. pod red. T.Praczyka, Poznań 2017, Instytut Ochrony Roślin PIB.

     Sygn.2: VIIIe-180

 • Keller M.: The Science of Grapevines, Amsterdam 2018, Elsevier.

     Sygn.2: XXIVa-128