Biblioteka Wydziału Informatyki

Informacje o nas

Biblioteka Wydziału Informatyki gromadzi i udostępnia zbiory niezbędne kadrze naukowej i studentom. W szczególności są to książki i czasopisma, polskie i zagraniczne, zbiory specjalne (prace doktorskie, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych), publikacje pracowników, materiały konferencyjne.  Gromadzone są  zbiory z zakresu szeroko pojętej informatyki (m.in. zastosowania informatyki, grafika, multimedia, biometryka, przetwarzanie obrazów, bioinformatyka, poligrafia komputerowa, prawo komputerowe), matematyki i fizyki, automatyki i robotyki, ekonomii i zarządzania, finansów i bankowości, ale również literaturę z psychologii, socjologii, filozofii.

Stały harmonogram pracy

poniedziałek - czwartek  9.00-17.00
piątek    9.00-15.00
sobota*  10.00-14.00

*według oddzielnego harmonogramu

Soboty zjazdowe semestr zimowy 2018/2019:

październik: 13, 27

 

Pracownicy

mgr Ewa Wyrzykowska   kustosz
ewyrzykowska@wi.zut.edu.pl

Barbara Pius    starszy bibliotekarz
bpius@wi.zut.edu.pl

Kontakt

Biblioteka Wydziału Informatyki
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
pok. 34
tel.:  449-56-05
e-mail: biblioteka@wi.zut.edu.pl