Nowości

Nowości - styczeń - luty 2019 

 • Ubezpieczenia, red. nauk. Iwanicz-Drozdowska M., Warszawa 2018 ; E.2413, 2 sygn. U-57
 • Knosala R., Wasilewska B., Boratyńska-Sala A., Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, Warszawa 2018 ; E.2425+CD, 2 sygn. In-45
 • Sompolska-Rzechuła A., Pomiar i ocena jakości życia w ujęciu regionalnym, Szczecin 2018 ; E.2423, 2 sygn. D-10
 • Czubakowska K., Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, Warszawa 2018 ; E.2419, 2 sygn. Sf-66
 • Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania, red. nauk. Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D., Warszawa 2018 ; E.2416, 2 sygn. 251
 • Pisz M., Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia: zintegrowane inwestycje terytorialne na tle konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego, Warszawa 2018 ; E.2422, 2 sygn. Sd-91
 • Gospodarek T., Biała księga zarządzania, Warszawa 2018 ; E.2415, 2 sygn. Z-100
 • Popieluch K., HR Business Partner : rola, filary, perspektywy, Warszawa 2018 ; E.2414, 2 sygn. Zl-143
 • Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. nauk. Trocki M., Warszawa 2017 ; E.2426, 2 sygn. Zp-31
 • Sobański K., Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Warszawa 2018 ; E.2417, 2 sygn. Zf-137
 • Społeczne aspekty globalizacji, red. nauk. Szopa B., Ślęzak E., Warszawa 2018 ; E.2418, 2 sygn. Gl-34
 • Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017 ; E.2427, 2 sygn. Hz-59
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J., Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka T.1/2, Warszawa 2018 ; E.2421/1, 2 sygn. Hz-58/1; E.2421/2, 2 sygn. Hz-58/2                                                                                                         
 • Zarządzanie kosztami: teoria i dobre praktyki, aut.: Gos W [i in.], Warszawa 2019 ; E.2430, 2 sygn. Rk-47
 • Stanny M., Strzelczyk W., Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne, Warszawa 2018 ; E.2428+CD, 2 sygn. Gm-25
 • Kowalewski A., Nowak M.J., Chaos przestrzenny i prawo: uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje T. 1, Warszawa 2018 ; E.2429/1, 2 sygn. Ni/pl-32/1