NOWOŚCI CZYTELNI BUDOWNICTWA

 • tytuł: Prawo budowlane: komentarz
  autor:  praca zbiorowa, redakcja naukowa M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz
  wydawnictwo:  Wolters Kluwer, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: Ib - 29 z
 • tytuł: Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym
  autor:  J. Bohatkiewicz
  wydawnictwo:  Politechnika Lubelska, Lublin, 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X - 70
 • tytuł: Hybrydowa mikroinstalacja OZE zasilająca gospodarstwa domowe
  autor:  J. Mikulik
  wydawnictwo:  AGH, Kraków 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II - 10
 • tytuł: Geometria wykreślna
  autor:  Z. Karcz
  wydawnictwo:  Politechnika Lubelska, Lublin, 2013
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVa - 34
 • tytuł: Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej
  autor:  St. Kaczmarzyk
  wydawnictwo:  Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: III - 48
 • tytuł: Strefy ochrony ujęć wód podziemnych
  autor: B. Łyp
  wydawnictwo: Seidel-Przywecki, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-14
 • tytuł: Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według eurokodów
  autor: K. Chudyba
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-5
 • tytuł: Bezpieczeństwo pożarowe: znowelizowane warunki techniczne budynków - dział VI
  autor: praca zbiorowa
  wydawnictwo: Polcen, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V - 31
 • tytuł: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa
  autor:  J. Bzówka
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 20111
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-240
 • tytuł: Znowelizowane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania 2018
  autor: Wł. Korzeniewski, R. Korzeniewski
  wydawnictwo: Polcen, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: Ib-36
 • tytuł: Nowa certyfikacja energetyczna budynków jako element budownictwa zrównoważonego
  autor: Tomasz Błaszczyński, Barbara Ksit, Lidia Grzegorczyk
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIb-66 z
 • tytuł: Modelowanie matematyczne siedmiowarstwowych belek i plyt prostokątnych
  autor: Ewa Magnucka-Blandzi
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-212
 • tytuł: ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną : poradnik dla instalatorów
  autor: Biliszczuk Jan ( Red.) Onysyk, Jerzy ( Red.)
  wydawnictwo: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: Konf.-224/2017
 • tytuł: Domy jednorodzinne: przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego
  autor: Siewczyńska Monika
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-233+zał
 • tytuł: Poszerzanie mostów
  autor: Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak
  wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, Warszawa
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IX-15
 • tytuł: Przykłady obliczeń płaskich stropów. Z. 3
  autor: Tadeusz Urban, Michał Gołdyn
  wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Wydanie I., 2017, Łódź
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-211/3
 • tytuł: Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej
  autor: Leszek Opyrchał, Stanisław Lach, Aleksandra Bąk
  wydawnictwo: Wydawnictwa AGH, Kraków 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XI-36
 • tytuł: Materiały budowlane : drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne : ćwiczenia laboratoryjne. Cz. 2
  autor: Wojciech Chojczak
  wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa-153
 • tytuł: Podstawy słupów o trzonach innych niż pojedyncze dwuteowniki
  autor: Jan Bródka
  wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-214
 • tytuł: Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych
  autor: Lech Rudniński, Andrzej Kroner
  wydawnictwo:  PWN, Warszwa 2018
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIc-13
 • tytuł: Bezpieczeństwo systemów wodociągowych
  autor:  K. Boryczko, J. Rak
  wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszoeskiej, Rzeszów 2017
  opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-13

powrót